รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
14000001 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลมีนาคม 2565)
รายละเอียด
14000002 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)

ชื่อทางการค้า: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
14000003 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production)

ชื่อทางการค้า: ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste Management System: SUT- MBT)
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
14000004 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air Flotation (MBDAF))

ชื่อทางการค้า: ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ (ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for Water Treatment System (MBDAF))
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด
14000005 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)

ชื่อทางการค้า: ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลพฤศจิกายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด
14000006 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces pollution and energy saving)

ชื่อทางการค้า: CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and energy saving
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
14000007 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)

ชื่อทางการค้า: พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2563)
รายละเอียด
14000008 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)

ชื่อทางการค้า: ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic Pop Rice)
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000009 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด

ชื่อทางการค้า: มอสกอน 10ที (Mosgon 10T)
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
14000010 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion)

ชื่อทางการค้า: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother)
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000011 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)

ชื่อทางการค้า: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี ที่นอนน้ำ ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000012 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ำหนัก (Meal replacement for weight loss and control)

ชื่อทางการค้า: สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ำหนัก (Slimwell weight loss and control food (Prowell Brand))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000013 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ

ชื่อทางการค้า: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่ห้อ NATURAL NICHE
บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000014 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)

ชื่อทางการค้า: โยเกิร์ตกรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) โยเกิร์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบี, Yogurt Melt Mixed Berry (Wel-B Brand)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000015 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบโอโซนบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (Ozone System for Condenser Water Treatment)

ชื่อทางการค้า: อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for Condenser Water Treatment)
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
14000016 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน 10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% protein and 0.3 g. Sodium)

ชื่อทางการค้า: พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล) (Prediawell® beverage (ProwellTM))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
14000017 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage from Houttuynla cordata Thunb. and herbs Fermented with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus casei)

ชื่อทางการค้า: ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ((Zyuyaku (Dietary Supplement Product))
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
14000018 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)

ชื่อทางการค้า: เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics)
บริษัท เอมเมจิน จำกัด มีนาคม 2561 รายละเอียด
14000019 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)

ชื่อทางการค้า: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE FOAM UNIT)
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, ตุลาคม 2561)
รายละเอียด
14000020 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)

ชื่อทางการค้า: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
14000021 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)

ชื่อทางการค้า: พาลาทีน® (Palatyne®)
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด สิงหาคม 2561 รายละเอียด
14000022 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง

ชื่อทางการค้า: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ตราเอททีเอท (Eightyeight ready to eat boiled egg white)
บริษัท ไข่สุข จำกัด ตุลาคม 2561 รายละเอียด
14000023 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

ชื่อทางการค้า: มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10), มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
14000024 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน

ชื่อทางการค้า: มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
14000025 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท (BRE SOAP SHOWER SHEET)
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด พฤศจิกายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
14000026 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)

ชื่อทางการค้า: ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (MasterChef Umami Sauce)
บริษัท ลองไลฟ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
14000027 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (Automatic Lane Change Detection Software)

ชื่อทางการค้า: V - Watch : ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (V - Watch : Automatic Lane Change Detection Software)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด ธันวาคม 2562 รายละเอียด
14000028 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (Heat recovery water heater)

ชื่อทางการค้า: แพค ฟรีเนอร์จี้ : ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy : Heat recovery water heater)
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2563 รายละเอียด
14000029 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling Machine)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแอ็กซ์เซล (BioAxel)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
14000030 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน (Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray)

ชื่อทางการค้า: ลายย์ (LAAI)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000031 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องจักรสำหรับระบายน้ำ (Water sensor and machine management system)

ชื่อทางการค้า: อาโปร (RPRO)
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
14000032 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)

ชื่อทางการค้า: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
14000033 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film for Larvicide and pupicide)

ชื่อทางการค้า: แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยวสำหรับกำจัดลูกน้ำและตัวโม่ง ยุงลาย : อควาสเปรด (Aquaspread)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000034 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio degradable plastic foodbox)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแวร์ (BIOWARE)
บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
14000035 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: แผ่นทำความเย็นในรูปรังผึ้งแบบลดการเกาะของตระกรันแคลเซียม

ชื่อทางการค้า: เซลแพด เอ็กซ์ตรีม (CeLPad Xtreme)
บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
14000036 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)

ชื่อทางการค้า: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)
บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
14000037 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ทุ่นกักขยะ (Litter Boom)

ชื่อทางการค้า: ทุ่นลอยสำหรับกักขยะใต้ผิวน้ำแบบตาข่าย
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
14000038 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System (EMS))

ชื่อทางการค้า: แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต (Dynamic Energy Management Platform (DEMP))
บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
14000039 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-LPR : ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (PVS-LPR : Automatic License Plate Recognition Software)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
14000040 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)

ชื่อทางการค้า: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กันยายน 2564 รายละเอียด
14000041 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ดับเพลิง (Extinguisher Spray)

ชื่อทางการค้า: เฟลมเมกซ์ (FLAMEX)
บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด กันยายน 2564 รายละเอียด
14000042 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น

ชื่อทางการค้า: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น
บริษัท ต้นตะวัน จำกัด กันยายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000043 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)

ชื่อทางการค้า: ยูวี แคร์254 (UV Care254)
บริษัท โซล-เอ็น เท็ค จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
14000044 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
14000045 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ (Automatic Helmet Violation Detection Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-HVD : ซอฟต์แวร์ตรวจผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ (PVS-HVD : Automatic Helmet Violation Detection System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000046 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพการจราจรอัจฉริยะ (Traffic Analyzer Software)

ชื่อทางการค้า: ระบบ PVS – Traffic Analyzer : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพการจราจรอัจฉริยะ (PVS – Traffic Analyzer System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000047 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Violation Detection Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-RL : ซอฟต์แวร์ตรวจยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงอัตโนมัติ (PVS-RL : Automatic Red Light Violation Detection System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000048 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาศพลดมลพิษ

ชื่อทางการค้า: เตาเผาศพลดมลพิษ
บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
14000049 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก (Probiotic Dietary Supplement Product)

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก ตราโพรเดนโต (Probiotic Dietary Supplement Product (Prodento Brand)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
14000050 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองกลิ่นวนิลลา (Soy Protein Beverage Vanilla Flavoured)

ชื่อทางการค้า: เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองกลิ่นวนิลลา ตรา ดี-แคร์ (Soy Protein Beverage Vanilla Flavoured (D-Care Brand)
บริษัท มา-จัสมิน จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด