รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
12010001 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)
บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
12010002 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)

ชื่อทางการค้า: Thailand Reference Material: TRM
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจำกัด มีนาคม 2559
มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด
12010003 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพขจัดคราบน้ำมัน (Bio dispersant)

ชื่อทางการค้า: OIL SPILL CONTROL
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
12010004 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารทำความสะอาดชีวบำบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))

ชื่อทางการค้า: คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
12010005 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT)

ชื่อทางการค้า: 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
12010006 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming Education Kit)

ชื่อทางการค้า: คิดไบรท์ (KidBright)
กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
12010007 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Fat and oil decomposer)

ชื่อทางการค้า: ไบโอโซลูชั่น (Bio Solution) , ไบโอแท็บ(Bio Tab)
บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
12010008 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง (High Performance SERS Chips)

ชื่อทางการค้า: ออนสเปค (ONSPEC prime)
บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
12010009 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Cleaner product and Bacterial Disinfectant)

ชื่อทางการค้า: 1. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับบ้านเรือน : อะเจิร์มโก (AGERMGO)
2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับปศุสัตว์ : อะเจิร์มโก (AGERMGO)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
12010010 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-CLEANING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับบ้านเรือน : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับปศุสัตว์ : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
12010011 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน (DISHWASHING LIQUID)

ชื่อทางการค้า: เอนซี ดิช (ENSY DISH)
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565 รายละเอียด
12010012 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารทำความสะอาดชีวบำบัด (Bioremediation cleaning agent)

ชื่อทางการค้า: เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ (F.O.G CLEANER PLUS ENZYME)
บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
12020001 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Onsite Microbial Reactor)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
12020002 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH")
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ตุลาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด