รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
10020001 ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System)

ชื่อทางการค้า: คิวคิว (QueQ)
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
10020002 ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ (IT Infrastructure Management System)

ชื่อทางการค้า: เน็ตก้าวิว เน็ตเวิร์ค เมเนเจอร์ เอ็กซ์ (NetkaView Network Manager X)
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด มิถุนายน 2564 รายละเอียด
10030001 ด้านสำนักงาน
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)

ชื่อทางการค้า: โฟลซอฟต์ (FlowSoft)
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด