รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
08010001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
08010002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561 รายละเอียด
08010003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)

ชื่อทางการค้า: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
08010004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
08010005 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
08030001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์บรรทุก
ชื่อสามัญ: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4X4))

ชื่อทางการค้า: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563 รายละเอียด
08050001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์โดยสาร
ชื่อสามัญ: รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด 7 เมตร (Aluminum Bus Produced from stamping and extrusion molding, The length 7 meters)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี ซี-บัส : รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม (SAKUN C C-BUS : Aluminum Mini Bus)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
รายละเอียด
08070001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
08070002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 รายละเอียด
08070003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)

ชื่อทางการค้า: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
08070004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat, Produced from stamping and extrusion molding)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C : Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สิงหาคม 2563 รายละเอียด
08070005 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565 รายละเอียด