รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
02010001 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟต (ชนิดเม็ด)

ชื่อทางการค้า: ไบโอฟอสก้า (BIOPHOSKA)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010002 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
02010003 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อทางการค้า: นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010004 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ (Probiotic Bacteria for animal)

ชื่อทางการค้า: DS-1
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
02010005 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: กากถั่วเหลืองย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับสัตว์ (Enzyme Treated Soybean)

ชื่อทางการค้า: Microsoy Plus
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
02010006 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช ตราทูริซีส Thurisis (Bacillus thuringiensis)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
02010007 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) (Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)

ชื่อทางการค้า: “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010008 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010009 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010010 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)

ชื่อทางการค้า: บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant Elicitor)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010011 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010012 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010013 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา

ชื่อทางการค้า: จอกยางวอนนาเทค
บริษัท วอนนาเทค จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
02010014 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)

ชื่อทางการค้า: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
บริษัท สยามโนวาส จำกัด มิถุนายน 2561 รายละเอียด
02010015 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)

ชื่อทางการค้า: สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
02010016 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)

ชื่อทางการค้า: สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
02010017 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010018 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010019 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด
บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
02010020 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum

ชื่อทางการค้า: ไซเลจ โปร (Silage Pro)
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
02010021 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (สำหรับข้าว) ตราอินโนฟาร์ม (INNOFARM – PGPR Bio fertilizer (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
02010022 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ชื่อทางการค้า: อูฟู
บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด มีนาคม 2564 รายละเอียด
02010023 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ตราไก่เกษตรชีวภาพ
บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010024 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ (TPI SYNBIOTICS) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สัตว์ปีก (TPI SYNBIOTICS FOR POULTRY)
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010025 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI SYNBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR SWINE) 3. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชน
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010026 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ (TPI - PROBIOTICS) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ ไก่ (TPI - PROBIOTICS FOR CHICKENS)
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02010027 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ – โปรไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI – PROBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR SWINE) 3. ทีพีไอ - โปรไบ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02010028 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010029 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 (Trichoderma asperellum Strain NST-009)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตร-แท๊บ (TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010030 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บิว-เวอร์ (BEAU-VER (Beauveria bassiana))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010031 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials)

ชื่อทางการค้า: ท่อดับเบิลยูอีคิวไพ้พ์ (WIIK ECONOMY QUALITY PIPE (W-EQ PIPE))
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2565 รายละเอียด
02020001 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: รถตัดอ้อย (Sugarcane Harvester)

ชื่อทางการค้า: รถตัดอ้อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
02020002 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายละเอียด
02020003 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “กรีนบี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560 รายละเอียด
02020004 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ถังน้ำพลาสติก (Plastic Water Tank)

ชื่อทางการค้า: “บุญเต็ม” (ถังน้ำพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร) “Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters)
บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
02020005 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Blending Machine)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ KPT-512 (Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512)
บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด เมษายน 2561 รายละเอียด
02020006 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี” (“Tongtrawee” RICE MILL MACHINE)
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
02020007 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)

ชื่อทางการค้า: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)
บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
02020008 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Treatment for Rice Weevil)

ชื่อทางการค้า: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทยุ : ไบโอ-คิว (UTD RF Insects Disinfestor : BiO-Q)
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด มีนาคม 2562 รายละเอียด
02020009 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (L&E Grow light series Model : HLLN1200RW)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
02020010 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค

ชื่อทางการค้า: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02020011 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: รถตัดย่อยอัดไถพรวน

ชื่อทางการค้า: รถตัดย่อยอัดไถพรวน
บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02020012 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป

ชื่อทางการค้า: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท ฟิวเจอร์ ไลน์ โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
02020013 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว ซีแอลพี (Rice Mill CLP)
บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
02030001 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold

ชื่อทางการค้า: น้ำตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030002 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup

ชื่อทางการค้า: น้ำหวานดอกมะพร้าว Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030003 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic Coconut Flower Syrup Vinegar (Nectegar)

ชื่อทางการค้า: ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar)
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030004 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โรงเรือนเพาะปลูก (GreenHouse)

ชื่อทางการค้า: โรงเรือนเพาะปลูกพฤกษาสบาย (GreenHouse PRUKSA - SAR - BUY)
บริษัท เอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด มกราคม 2565 รายละเอียด