รายการนวัตกรรมไทย

รูปภาพ รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ เพิ่มเติม
01010001 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

ชื่อทางการค้า: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
01010002 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010003 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010004 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010005 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010006 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม เพื่อเร่งการตกตะกอน

ชื่อทางการค้า: ซีออส (C - Aoss)
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)
รายละเอียด
01010007 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: กำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา (Vinyl Sound Barrier)

ชื่อทางการค้า: ชุดกำแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
01010008 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)

ชื่อทางการค้า: เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
01010009 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)

ชื่อทางการค้า: ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
01010010 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)

ชื่อทางการค้า: สีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
01010011 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)

ชื่อทางการค้า: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
01010012 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

ชื่อทางการค้า: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
01010013 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
01010014 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)

ชื่อทางการค้า: โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (PROBLOCK – Innovative green solution for Sustainability)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561 รายละเอียด
01010015 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)

ชื่อทางการค้า: โพลี - พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (POLY - PALA Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
บริษัท สยามสนาม จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
01010016 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rubber Rail Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
01010017 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rail Joints Rubber Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
01010018 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi - pafe (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber blend - Vi - pafe brand)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010019 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: Vi - Pafe บล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป สำหรับลานอเนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010020 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น(Para-natural tactile rubber flooring for visually impaired persons)

ชื่อทางการค้า: เอสทีดีไทล์ (STD TILES)
บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เมษายน 2562 รายละเอียด
01010021 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก

ชื่อทางการค้า: โมโดเร็น (MODOREN)
บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
01010022 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ปูนปั้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: ปูนปั้นสำเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562 รายละเอียด
01010023 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010024 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010025 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
รายละเอียด
01010026 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยางสี เม็ดยางดำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ (Rubber granules from Natural rubber and EPDM Rubber Blend)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางสี เม็ดยางดำ จากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตรา GNR – 95 (Black rubber granules from rubber and EPDM blend GNR – 95)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010027 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010028 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010029 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber Type C)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type C)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010030 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
01010031 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด ธันวาคม 2562 รายละเอียด
01010032 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type A)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type A)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010033 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type B)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type B)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010034 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
รายละเอียด
01010035 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
รายละเอียด
01010036 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ชุดผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว

ชื่อทางการค้า: สีและสีรองพื้น ทีพีไอ (TPI Top Coat and Base Coat) ประกอบด้วย 1. สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น (Cement Paint for Base Coat and Primer) แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอส - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีเทา) (NP100S - Cement Paint for Base Coat (Grey))
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอสดับเบิลยู - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีขาว) (NP100SW - Cement Paint for Base Coat (White))
- เอ็นพีสองร้อย - สีทารองพื้นกันซึม (NP200 - Cement Paint for Water Proof Base Coat)
2. สีอีมัลชันทนสภาวะ สำหรับทาภายในและภายนอก (Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior) แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอส - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา (NP101S - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Semi Gross))
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็ม - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน (NP101M - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Matt))
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
01010037 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
รายละเอียด
01010038 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010039 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010040 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010041 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS)

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (ThakoTrack - NR Sandwich System)
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010042 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เข็มเหล็ก (KEMREX)

ชื่อทางการค้า: เข็มเหล็ก เอฟเอส (KEMREX FS)
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
01010043 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS )

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่ - ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ (Chemist - NR Sandwich System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010044 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B (Vi - Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type B from rubber and EPDM rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010045 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นทั่วไป ใช้ภายในอาคาร (Rubber Flooring (Indoor))

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางพาราปูพื้น (Para – Rubber Flooring)
บริษัท ยู-ไทยรับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
01010046 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS,NR (NUMKRAI-NR FULL PUR WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010047 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS (NUMKRAI-NR SANDWICH SYSTEM WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
01010048 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่-ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS ) ผสมยางธรรมชาติ(Chemist-NR FULL PUR System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010049 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)
บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
01010050 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
01010051 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปผสมเม็ดเซรามิก(Lightweight Aggregate Concrete Wall Panel)

ชื่อทางการค้า: เท็กซ์ก้า วอลล์ (TEXCA WALL)
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กันยายน 2564 รายละเอียด
01010052 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: น้ำยาโพลิเมอร์ เชื่อมประสานสำหรับสร้างถนนดินซีเมนต์ (admixture (Polymer) soil cement road)

ชื่อทางการค้า: เคเอสพี โพลิเมอร์ (KSP polymer)
บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
01010053 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: อินเตอร์ล็อค (INTERLOCK)
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010054 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)

ชื่อทางการค้า: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
01010055 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
01010056 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
01010057 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา ลานอเนกประสงค์
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
01010058 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ

ชื่อทางการค้า: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ
บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด มีนาคม 2565 รายละเอียด
01010059 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A (Vi-Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type A from rubber and Synthetic rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2565 รายละเอียด
01010060 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน (Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling)

ชื่อทางการค้า: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) (Hybrid Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling Plus (HAC Plus))
บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01010061 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
01010062 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
01010063 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์เเละ ยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ระบบ Full PUR มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์ Synthetic Surface Product Certificate (WA) ที่ได้รับรองมาตราฐานสากลการติดตั้งสนามระดับ Class 2 Athletics Facility (WA) (ThakoTrack – NR Full PUR System (WA – Class 2))
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2565 รายละเอียด
01010064 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
01010065 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นกันน้ำ (WATERPROOF MEMBRANE)

ชื่อทางการค้า: แผ่นกันน้ำรับเทค (RUBTEX WATERPROOF MEMBRANE (RUBTEX W.M.))
บริษัท เท็กเซ็ท จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
01020001 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano)

ชื่อทางการค้า: ถังเก็บน้ำพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562)
รายละเอียด
01020002 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)

ชื่อทางการค้า: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ตุลาคม 2560 รายละเอียด
01020003 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
01020004 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
01020005 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและ ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System)
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
01020006 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (iWater Treatment Plant)

ชื่อทางการค้า: นทีไอวอเทอร์แทงค์ (Natee iWater Tanks)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินเทลลิเจนท์วอเตอร์ พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
01020007 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เสาอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งพื้นที่ติดตั้งน้อยสำหรับติดตั้งโคมไฟถนน(The Low Displacement Multipurpose Adjustable Pole by sliding up and down along the vertical axis for Street Light Installation)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย UP1 (The UP1 Low Displacement Multipurpose Adjustable Street Light Pole by sliding up and down along the vertical axis)
บริษัท ยู.พี.1 อินโนเวชั่น 999 จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
01020008 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)

ชื่อทางการค้า: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565 รายละเอียด
02010001 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟต (ชนิดเม็ด)

ชื่อทางการค้า: ไบโอฟอสก้า (BIOPHOSKA)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010002 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
02010003 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อทางการค้า: นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010004 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ (Probiotic Bacteria for animal)

ชื่อทางการค้า: DS-1
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
02010005 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: กากถั่วเหลืองย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับสัตว์ (Enzyme Treated Soybean)

ชื่อทางการค้า: Microsoy Plus
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
02010006 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช ตราทูริซีส Thurisis (Bacillus thuringiensis)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
02010007 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) (Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)

ชื่อทางการค้า: “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010008 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010009 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010010 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)

ชื่อทางการค้า: บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant Elicitor)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010011 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010012 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010013 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา

ชื่อทางการค้า: จอกยางวอนนาเทค
บริษัท วอนนาเทค จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
02010014 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)

ชื่อทางการค้า: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
บริษัท สยามโนวาส จำกัด มิถุนายน 2561 รายละเอียด
02010015 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)

ชื่อทางการค้า: สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
02010016 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: น้ำหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)

ชื่อทางการค้า: สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
02010017 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010018 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
02010019 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด
บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
02010020 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum

ชื่อทางการค้า: ไซเลจ โปร (Silage Pro)
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
02010021 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (สำหรับข้าว) ตราอินโนฟาร์ม (INNOFARM – PGPR Bio fertilizer (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
02010022 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ชื่อทางการค้า: อูฟู
บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด มีนาคม 2564 รายละเอียด
02010023 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ตราไก่เกษตรชีวภาพ
บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010024 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ (TPI SYNBIOTICS) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สัตว์ปีก (TPI SYNBIOTICS FOR POULTRY)
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010025 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI SYNBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR SWINE) 3. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชน
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
02010026 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ (TPI - PROBIOTICS) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ ไก่ (TPI - PROBIOTICS FOR CHICKENS)
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02010027 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ – โปรไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI – PROBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR SWINE) 3. ทีพีไอ - โปรไบ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02010028 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010029 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 (Trichoderma asperellum Strain NST-009)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตร-แท๊บ (TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010030 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บิว-เวอร์ (BEAU-VER (Beauveria bassiana))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
02010031 ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials)

ชื่อทางการค้า: ท่อดับเบิลยูอีคิวไพ้พ์ (WIIK ECONOMY QUALITY PIPE (W-EQ PIPE))
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2565 รายละเอียด
02020001 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: รถตัดอ้อย (Sugarcane Harvester)

ชื่อทางการค้า: รถตัดอ้อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
02020002 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายละเอียด
02020003 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “กรีนบี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560 รายละเอียด
02020004 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ถังน้ำพลาสติก (Plastic Water Tank)

ชื่อทางการค้า: “บุญเต็ม” (ถังน้ำพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร) “Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters)
บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
02020005 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Blending Machine)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ KPT-512 (Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512)
บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด เมษายน 2561 รายละเอียด
02020006 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี” (“Tongtrawee” RICE MILL MACHINE)
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
02020007 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)

ชื่อทางการค้า: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)
บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
02020008 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Treatment for Rice Weevil)

ชื่อทางการค้า: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทยุ : ไบโอ-คิว (UTD RF Insects Disinfestor : BiO-Q)
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด มีนาคม 2562 รายละเอียด
02020009 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (L&E Grow light series Model : HLLN1200RW)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
02020010 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค

ชื่อทางการค้า: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02020011 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: รถตัดย่อยอัดไถพรวน

ชื่อทางการค้า: รถตัดย่อยอัดไถพรวน
บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
02020012 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป

ชื่อทางการค้า: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท ฟิวเจอร์ ไลน์ โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
02020013 ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว ซีแอลพี (Rice Mill CLP)
บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
02030001 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold

ชื่อทางการค้า: น้ำตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030002 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup

ชื่อทางการค้า: น้ำหวานดอกมะพร้าว Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030003 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic Coconut Flower Syrup Vinegar (Nectegar)

ชื่อทางการค้า: ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar)
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
02030004 ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โรงเรือนเพาะปลูก (GreenHouse)

ชื่อทางการค้า: โรงเรือนเพาะปลูกพฤกษาสบาย (GreenHouse PRUKSA - SAR - BUY)
บริษัท เอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด มกราคม 2565 รายละเอียด
03010001 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคหอบหืด มอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: แอสแตร์ (Astair)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559 รายละเอียด
03010002 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออเบซาทาน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: บีเวล (Bewel)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559 รายละเอียด
03010003 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: ไฮเปอคอร์ (Hypercor)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
รายละเอียด
03010004 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด วาร์ฟาริน โซเดียม (Warfarin Sodium)

ชื่อทางการค้า: มาฟอแรน  (MAFORAN)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
รายละเอียด
03010005 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: วีฟล็อกซ์ (VEFLOX)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010006 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพ่นจมูกแคลซิโตนิน (Calcitonin)

ชื่อทางการค้า: มายแคลซิโตนิน (MyCalcitonin) 200 I.U. ขนาด 14 และ 28 Metered doses
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010007 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลดระดับโคเรสเตอรอล ซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: ยูคอร์® (Eucor®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด
03010008 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: บีสเตติน (Bestatin)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียด
03010009 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: VIFAS (60 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด), VIFAS (180 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด
03010010 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride) (ฟีนาเฟค : FENAFEX)

ชื่อทางการค้า: ฟีนาเฟค (FENAFEX)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด
03010011 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด (Zoledronic Acid)

ชื่อทางการค้า: Zolennic Concentrate For Solution For IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010012 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟีแนสเตอร์ไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: Firide Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด
03010013 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลอซาร์แทน โพแทสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: ลอแรนต้า (Loranta)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด
03010014 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลอร์ซาแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: แลนซาร์ 50 (Lanzaar 50) แลนซาร์ 100 (Lanzaar 100)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010015 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: กลัยพาริล 2 (Gliparil 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
03010016 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฉีดเซฟตาซิดิม (Ceftazidime)

ชื่อทางการค้า: เซ็บ-ดีม (CEF-DIME)
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียด
03010017 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน หรือ เบาหวานชนิดที่ 2 ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม

ชื่อทางการค้า: อัทมอส 15 (Utmos 15), อัทมอส 30 (Utmos 30)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียด
03010018 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาราเทน (Caraten)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010019 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Leuco - Plus 300 (ลิวโค - พลัส 300) , Leuco - Plus 300 (prefilled syringe) (ลิวโค - พลัส 300)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560 รายละเอียด
03010020 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา ติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000), Hema-Plus 2000 (0.5 mL in prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000 (0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้)), Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000), Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 10000)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010021 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)

ชื่อทางการค้า: อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561)
รายละเอียด
03010022 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: เบสตาซอล (Bestazol)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
03010023 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เบอร์ลอนทิน (Berlontin)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2563)
รายละเอียด
03010024 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)

ชื่อทางการค้า: UTO – CEFTRIAXONE
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
03010025 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: TONIZEP 5
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010026 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมทิมาโซล (Methimazole)

ชื่อทางการค้า: ทิมาโซล (TIMAZOL)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010027 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010028 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม 250, เลซีแทม 500 (LECETAM 250, LECETAM 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010029 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซติซาล 5 (CETIZAL 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010030 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: สิลาทิโอ (SILATIO)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010031 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: โลซู - 3 และ โลซู - 4 (LOSU - 3 and LOSU - 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010032 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)

ชื่อทางการค้า: อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) และ อีโซแพม 20 (ESOPAM 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010033 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: วัลทิน 400 : VULTIN 400
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010034 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: Gabutin 100 mg Capsule, Gabutin 300 mg Capsule, Gabutin 600 mg Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010035 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: Samnir Capsule, Samnir Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010036 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)

ชื่อทางการค้า: Claraxim Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010037 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)

ชื่อทางการค้า: Mellistin Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561 รายละเอียด
03010038 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: Onsia Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010039 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone (as disodium))

ชื่อทางการค้า: Cef-3 Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010040 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium))

ชื่อทางการค้า: Cavumox Tablet /Cavumox Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010041 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม (Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium

ชื่อทางการค้า: Sulcef Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010042 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate))

ชื่อทางการค้า: Mapenem Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010043 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)

ชื่อทางการค้า: Rosil Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010044 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: Lefloxin IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010045 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))

ชื่อทางการค้า: Vilerm Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010046 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: OLFOVEL-500
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียด
03010047 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)

ชื่อทางการค้า: MELOBIC-15
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียด
03010048 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: TODESAAR 8, TODESAAR 16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียด
03010049 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: TOPRELIN 150
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียด
03010050 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะโทรวาสแตติน(Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส - 40 (CHLOVAS - 40) และคลอวาส - 20 (CHLOVAS - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561, มีนาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010051 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: เอโทซิน (ATOZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010052 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - FORTE)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010053 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เค-ซุวา 10 (K-ZUVA 10) และ เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010054 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 160 มิลลิกรัม (28 เม็ด)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010055 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เคอดิกา 20 (Kerdica 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010056 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ) (Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))

ชื่อทางการค้า: เอเอ็มเค (AMK)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010057 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010058 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมโลปิน (Amlopine)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010059 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)

ชื่อทางการค้า: แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2562)
รายละเอียด
03010060 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010061 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)

ชื่อทางการค้า: ซิซาลอน 50 (SISALON 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010062 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25), พราด็อกซ์ 50 (PRADOX 50), พราด็อกซ์ 100 (PRADOX 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010063 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010064 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)

ชื่อทางการค้า: พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1 (PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03010065 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)

ชื่อทางการค้า: ซอฟแคร์ 5 (Sofcare 5) , ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
รายละเอียด
03010066 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)

ชื่อทางการค้า: อัลโลล่า 5 (ALLORA 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010067 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)

ชื่อทางการค้า: บาปิด 100 (BAPID 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010068 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) เออร์บิซาร์ : IRBEZAR

ชื่อทางการค้า: เออร์บิซาร์ (IRBEZAR)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010069 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)

ชื่อทางการค้า: โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม)(Clopidogrel GPO (75 mg))
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2563)
รายละเอียด
03010070 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))

ชื่อทางการค้า: Azith Capsule และ Azith Oral Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010071 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโอเมพราโซล (Omeprazole)

ชื่อทางการค้า: เซฟซอน (Zefxon)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010072 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอนทีคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: เอนคาเวียร์ (Encavir)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010073 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) (มานาซิธ : MANAZITH)

ชื่อทางการค้า: มานาซิธ แคปซูล (MANAZITH CAPSULE) และ มานาซิธ ดรายไซรัป (MANAZITH DRY SYRUP)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010074 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซีลีโคซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: โซเบรคซ์ (ZOBREX)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010075 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: แก๊บติน (ชนิดแคปซูล) (Gabtin (Capsule))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
รายละเอียด
03010076 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรสแตติน (ชนิดเม็ด) (Rostatin (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
รายละเอียด
03010077 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90), เอ็กซิบ 120 (EXIB 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010078 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)

ชื่อทางการค้า: ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010079 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไดอะเซอรีน (Diacerein)

ชื่อทางการค้า: ไดอะเซอริค (DIACERIC)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010080 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ไบโอค๊อกซิบ (90 มก.) (BIOCOXIB (90 MG))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2563)
รายละเอียด
03010081 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride )

ชื่อทางการค้า: ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON PR 750) และ ดีซัน พีอาร์ 1000 (DESON PR 1000)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010082 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมอร์ทาซาปีน (MIRTAZAPINE)

ชื่อทางการค้า: ซาเมียร์ 15 (ZAMIR 15)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010083 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)

ชื่อทางการค้า: ลาโมกา-25 (LAMOGA-25), ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) และลาโมกา-100 (LAMOGA-100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561, พฤษภาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010084 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: ฟินิล 16 (FINIL 16)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
03010085 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ซิโลซอล 100 (Cilosol 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
03010086 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลเลอซิน (ELLEZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด
03010087 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)

ชื่อทางการค้า: โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%))
องค์การเภสัชกรรม กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010088 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมดิฟาสท์ 60 (MEDIFAST 60) และเมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010089 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)

ชื่อทางการค้า: ยูโรกา (UROKA)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด
03010090 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วีซอน 200 (VZON 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด
03010091 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟเพอราโซน และ ซัลแบคแตม (Cefoperazone and Sulbactam)

ชื่อทางการค้า: ซัลเพอร์เมด (SULPERMED) ซัลเพอร์เมด 1.5 (SULPERMED 1.5)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010092 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010093 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบาเร็กซ์ 300 มก. (Gabarex 300 mg)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010094 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาคลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)

ชื่อทางการค้า: คลาริโทร อาร์เอ็กซ์ 500 (KLARITHRO RX 500)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010095 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิน-300 (NERVIN-300)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03010096 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz)

ชื่อทางการค้า: ยาเม็ดเอฟฟาไวเร็นซ์ (600 มก.) (EFAVIRENZ TABLETS (600 MG))
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010097 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน (Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine)

ชื่อทางการค้า: ทีโน-เอ็ม (TENO-EM)
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010098 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาแบนทิน (300 มก.) (Gabantin (300 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010099 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ออนเซ็ท (ONZET®)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010100 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan tablets)

ชื่อทางการค้า: ออลแวน 80 มก. (ALLVAN 80 MG) และ ออลแวน 160 มก. (ALLVAN 160 MG)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010101 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (GABAPENTIN)

ชื่อทางการค้า: รอนติน (RONTIN) และรอนติน (600) (RONTIN (600))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010102 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควานเทีย 25 (QUANTIA 25), ควานเทีย 100 (QUANTIA 100) และควานเทีย 200 (QUANTIA 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010103 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาเพ็นติน (Gapentin)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010104 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลไซม์ (Alzime)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
รายละเอียด
03010105 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดเนพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดพีซิล 10 (Dopezil 10)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010106 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ซาเลซิน 500 (Xalecin 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03010107 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine tablet)

ชื่อทางการค้า: แอมโลวาสค์ 5 (Amlovasc 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561 รายละเอียด
03010108 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin tablet)

ชื่อทางการค้า: คราวิซิน 500 (CRAVIXIN 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561 รายละเอียด
03010109 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Tenofovir disoproxil fumarate)

ชื่อทางการค้า: ฟอร์วิค 300 (FORVIC 300)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010110 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)

ชื่อทางการค้า: อีซาเทค 20 (ESATEC 20), อีซาเทค 40 (ESATEC 40)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010111 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)

ชื่อทางการค้า: วาลิซ่า (Valiza)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010112 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สตาริน (Starin)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03010113 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20), อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
03010114 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)

ชื่อทางการค้า: บิลเคท 5 (BILKATE 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010115 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: พิทาซอร์ 2 (PITASOR 2)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010116 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM)

ชื่อทางการค้า: พีเน็ม เอ็ม เอ็ช (PENEM M.H.)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03010117 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม (Imipenem and Cilastatin Sodium)

ชื่อทางการค้า: อิมซิติน (IMCITIN)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010118 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide)

ชื่อทางการค้า: กลูโคไซด์ เอ็มอาร์ 60 (GLUCOZIDE MR 60)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010119 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไลบาลิน (LYBALIN)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
03010120 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เพนเน็กซ์ (PAINEX)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03010121 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE)

ชื่อทางการค้า: อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03010122 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: ลารียา (Lareya)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
03010123 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไซโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010124 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline)

ชื่อทางการค้า: โซทาลีน (Zotaline)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010125 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอแลนซา (OLANZA)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010126 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: วาลซาร์แทน จีพีโอ (80 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (80 MG)) วาลซาร์แทน จีพีโอ (160 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (160 MG))
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010127 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine)

ชื่อทางการค้า: เอส-แอมเบส (S-AMBES)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
รายละเอียด
03010128 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: ออราต้า 0.5 (Orata 0.5), ออราต้า 1 (Orata 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010129 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010130 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาลซีลา 25 (CALCELAR 25)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010131 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมโทรนิดาโซล (METRONIDAZOLE)

ชื่อทางการค้า: มีไดโซล ชนิดฉีด (MEDIZOLE INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010132 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ไซปราซิน อินเจคชั่น (CIPRACIN INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010133 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ชื่อทางการค้า: รินาเวียร์ (RINAVIR)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
รายละเอียด
03010134 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: จีพีโอ - เวียร์ ที (GPO – VIR T)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010135 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สเต 24 (Stei 24)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
03010136 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010137 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (Meropenam)

ชื่อทางการค้า: โมเนม (เมโรพีเนม), Monem (Meropenem)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010138 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: รีเม็ม (REMEM)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010139 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine))

ชื่อทางการค้า: แอมโลเพรส (AMLOPRESS)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010140 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: ฟีแนส-5 (FINAS-5)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
03010141 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: โลดิปีน 10 (LODIPINE 10)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010142 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดราเซปต์ (DORACEPT)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010143 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010144 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอลาพิน-10 (OLAPIN-10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010145 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโบเซนแทน (BOSENTAN)

ชื่อทางการค้า: ซิลเคย์ 125 (SILKAY 125)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010146 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010147 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท (Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: ทีนีเวียร์ (TENEVIR)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010148 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: ดีเฟอราซิรอก จีพีโอ (Deferasirox GPO)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010149 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: โปบาลิน 25 (Pobalin 25) และ โปบาลิน 75 (Pobalin 75)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010150 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)

ชื่อทางการค้า: แคนดา - 16 (KANDA - 16)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด
03010151 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาดิพลอท (Cardiplot)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
รายละเอียด
03010152 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: นาค็อกซิบ - 90 มก. (NACOXIB - 90 MG)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด กันยายน 2562 รายละเอียด
03010153 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมมซ่า 10 (MEMXA 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2562 รายละเอียด
03010154 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010155 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟล็อกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: โมฟล็อกซิน (MOFLOXIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 รายละเอียด
03010156 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: ไพโทเมท (25 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (25 MG TABLET)),ไพโทเมท (50 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (50 MG TABLET)) และไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010157 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โคเลสเตอร์ 10 (Cholestor 10) และโคเลสเตอร์ 20 (Cholestor 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
03010158 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลตตา 500 (Letta 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03010159 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine sulfate)

ชื่อทางการค้า: ควินเนล (Quinnel)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
03010160 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: Besanta Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
03010161 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium))

ชื่อทางการค้า: ซูโรติน (10 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และซูโรติน (20 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (20 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563
รายละเอียด
03010162 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)

ชื่อทางการค้า: โอทากิล 20 (OTAGIL 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010163 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen Tartrate)

ชื่อทางการค้า: ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE) ไรวาสต้า 3 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 3 MG CAPSULE)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
รายละเอียด
03010164 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: ไลโปสแตท (10 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (10 MG TABLET)),ไลโปสแตท (20 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (20 MG TABLET)) และไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010165 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สะวอซ (400 มก. ชนิดเม็ด) (SVOZ (400 MG TABLET))และ สะวอซ (0.5% ยาหยอดตา) (SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
03010166 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)

ชื่อทางการค้า: ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเม็ด) (SIAGRAN (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010167 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010168 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม (Paracetamol 325 mg and Tramadol HCl 37.5 mg)

ชื่อทางการค้า: DUOCETZ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2563 รายละเอียด
03010169 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: บราลอน 5 (BRALON 5) และ บราลอน 7.5 (BRALON 7.5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010170 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซีลีคอกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: ไซเบ็ก (200 มก. แคปซูล) (CYBEC (200 MG CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2563 รายละเอียด
03010171 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor)

ชื่อทางการค้า: ทิคาตา 90 (TICATA 90)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
03010172 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พีบาริน (75 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (75 mg CAPSULE)), พีบาริน (150 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (150 mg CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
03010173 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพิสสิเบิ้ล (Donepezil hydrochloride Orodispersible)

ชื่อทางการค้า: โทนิเซ็พ เอฟดีที 5 (TONIZEP FDT 5), โทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 10)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
03010174 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีเพนติน (PREPENTIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563 รายละเอียด
03010175 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ทอร์โคเซีย 90 มก. (TORCOZIA 90 MG.)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายละเอียด
03010176 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาราซาจิลีน (Rasagiline)

ชื่อทางการค้า: ราซาเลค 1 (RASALECT 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010177 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: โทวาสติน 40 (TOVASTIN 40)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
03010178 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลฟตริซิน (LEVTRIZIN)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010179 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซิลเดนาฟิล จีพีโอ (SILDENAFIL GPO)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010180 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ (400 มิลลิกรัม) (MOXIFLOX GPO (400 MG))
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010181 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาร์โวลอล (CARVOLOL)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010182 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)

ชื่อทางการค้า: ลิวโค - พลัส (Leuco - Plus) และลิวโค - พลัส (prefilled syringe)) (Leuco - Plus (prefilled syringe))
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
03010183 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: มิลลิแตม 250 (MILLITAM 250) และมิลลิแตม 500 (MILLITAM 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010184 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวฟล็อก - 250 (VOFLOX - 250) และ โวฟล็อก - 500 (VOFLOX - 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03010185 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir)

ชื่อทางการค้า: อะบาคาเวียร์ จีพีโอ (ABACAVIR GPO)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2563 รายละเอียด
03010186 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไซโลโดซิน (Silodosin)

ชื่อทางการค้า: ซิโดรี 4 (SIDORY 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
03010187 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาวิลดากลิปติน (Vildagliptin)

ชื่อทางการค้า: เดย์วัส 50 (DAYVUS 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563 รายละเอียด
03010188 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล (Donepezil)

ชื่อทางการค้า: โดนีเซฟท์ 10 (Donecept 10)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563 รายละเอียด
03010189 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: นิวเพนติน 300 (Neupentin 300 tab), นิวเพนติน 400 (Neupentin 400 tab) และนิวเพนติน 600 (Neupentin 600 tab)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563 รายละเอียด
03010190 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: มิบีซ (10 มก. ชนิดเม็ด) (MIBEAZ (10 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010191 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาริสเพอริโดน (Risperidone)

ชื่อทางการค้า: ริสเพอริโดน จีพีโอ (RISPERIDONE GPO)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010192 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไตรมีตาซิดีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Trimetazidine diHCL)

ชื่อทางการค้า: มาทีนอล เอ็มอาร์ (MATENOL MR)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010193 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine)

ชื่อทางการค้า: มิวโคติก เอชดี (MUCOTIC HD)
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010194 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซลโรทีน 50 มก. ชนิดเม็ด (SELROTINE 50 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010195 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเนม โมโนไฮเดรท และซิลลาสแตติน โซเดียม (Imipenem monohydrate and Cilastatin sodium)

ชื่อทางการค้า: ไซอะเนม ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Sianem IV Injection)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010196 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟฟีพิม ไดไฮโดรคลอไรด์ (Cefepime (as dihydrochloride))

ชื่อทางการค้า: เซฟาแมกซ์ (ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ 1 กรัม) (Cefamax (Injection 1 g))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010197 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเซฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: ไดนิเซฟ ฟอร์ ซัสเพนชั่น (Dinicef for Suspension)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010198 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโดริพีเนม (Doripenem)

ชื่อทางการค้า: โดริโอ (โดริพีเนม) (Dorio (Doripenem))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
03010199 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อาโคนา (60 มก.) (Arcona (60 mg)) , อาโคนา (90 มก.) (Arcona (90 mg)) และ อาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010200 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซซีร็อกซ์ (EXSIROX)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010201 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไลเนโซลิด (Linezolid)

ชื่อทางการค้า: ลินิซ (600 มก. ชนิดเม็ด) (LINEAZ (600 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
03010202 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโมซาไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate)

ชื่อทางการค้า: มาซท์ (5 มก. ชนิดเม็ด) (MAZT (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
03010203 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโคลีน ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate)

ชื่อทางการค้า: ออมนิพิกซ์ 135 (OMNIPIX 135)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
03010204 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: เคอร์เทท 20 (KERTET 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
03010205 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาออกทรีโอไทด์ (Octreotide)

ชื่อทางการค้า: ออกเทรีย (OCTREA)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010206 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เคเลป 500 (Kelep 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
03010207 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โมเน่ต์ (MONET)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
03010208 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไอโทไพรด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Itopride hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ดอยซ์ (50 มก. ชนิดเม็ด) (DOIZ (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
03010209 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาไรวาร็อกซาแบน (Rivaroxaban)

ชื่อทางการค้า: ไรโวแซน 10 (RIVOXAN 10), ไรโวแซน 15 (RIVOXAN 15) และ ไรโวแซน 20 (RIVOXAN 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
รายละเอียด
03010210 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: เกรเซอร์ (Glazer)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
03010211 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: อะมาแรกซ์ 2 (Amarax 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
03010212 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพิเพอราซิลินโซเดียม และทาโซแบ็กแทม โซเดียม (Piperacillin sodium and Tazobactam sodium)

ชื่อทางการค้า: พิพแทม 4.5 กรัม ชนิดฉีด (PIPTAM 4.5 G FOR INJECTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
03010213 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ฟีซ (10% ยาหยอดตา) PHEZ (10% OPHTHALMIC SOLUTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
รายละเอียด
03010214 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม ออรัล โซลูชั่น (LECETAM ORAL SOLUTION)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2564 รายละเอียด
03010215 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซีกร้า 100 (XEGRA 100)
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
03010216 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โซโมซิน (ZOMOXIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2564 รายละเอียด
03010217 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยามอนทีลูคัส (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทีลูคัส จีพีโอ (Montelukast GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564 รายละเอียด
03010218 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีเซทิไมบ์ จีพีโอ (Ezetimibe GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564 รายละเอียด
03010219 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วอเรสซ์ (200 มก. ชนิดเม็ด) (VORAIZ (200 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
03010220 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: แมคโครเมท 100 (Macromate 100)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010221 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาคิวไทอาปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควอพีน (QUAPINE)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03010222 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก (Pregabalin 75 Eurodrug)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กรกฎาคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
03010223 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาทาดาลาฟิล (Tadalafil)

ชื่อทางการค้า: ทาลาฟิล - 5 (TALAFIL - 5), ทาลาฟิล - 10 (TALAFIL - 10) และ ทาลาฟิล - 20 (TALAFIL - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
รายละเอียด
03010224 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีซีบี (EZB)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
03010225 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอีโทริโคซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อีโทเมด 90 (ETOMED 90) และ อีโทเมด 120 (ETOMED 120)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
รายละเอียด
03010226 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: โปลิค็อกเซีย 90 (Policoxia 90)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
03010227 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine Dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เอ - ลีซ (5 มก. ชนิดเม็ด) (A - LEAZE (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
03010228 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: อาฟโซลีน เอ็กซ์แอล 10 (AFZOLINE XL 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
03010229 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซีร็อกซ์ (DEFERASIROX)

ชื่อทางการค้า: ดีเจกซ์ 125 (DEJEX 125), ดีเจกซ์ 250 (DEJEX 250) และดีเจกซ์ 500 (DEJEX 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
รายละเอียด
03010230 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทีริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ลีเรส (LERES)
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
03010231 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีซิอุส (PRECIUS)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
03010232 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ฟลอคทิล 200 (FLOCTIL 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010233 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอทูล็อกซ์ 60 (ATULOX 60), เอทูล็อกซ์ 90 (ATULOX 90), เอทูล็อกซ์ 120 (ATULOX 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ธันวาคม 2564 รายละเอียด
03010234 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอะทอวาสแตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส-ซิส 40 (CHLOVAS-ZIS 40)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มกราคม 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010235 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลาริก 75 แคปซูล (LARIK 75 CAPSULE)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565 รายละเอียด
03010236 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลิกาบา 75 (LIGABA 75) และ ลิกาบา 150 (LIGABA 150)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565 รายละเอียด
03010237 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03010238 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาลิโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ และแอดรีนาลีน (Lidocaine HCl and Adrenaline)

ชื่อทางการค้า: โดรนิล-เอ 1% (DRONIL-A 1%) และโดรนิล-เอ 2% (DRONIL-A 2%)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
03010239 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (ETORICOXIB)

ชื่อทางการค้า: อิทอริค็อกซิบ ที.โอ. (ETORICOXIB T.O.)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2565 รายละเอียด
03010240 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมทฟอร์มิน เอกซ์อาร์ (1000 มิลลิกรัม) METFORMIN XR (1000 MG)
องค์การเภสัชกรรม มีนาคม 2565 รายละเอียด
03010241 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเอทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: แมนค็อกซิบ-60 (MANCOXIB-60) แมนค็อกซิบ-90 (MANCOXIB-90) และ แมนค็อกซิบ-120 (MANCOXIB-120)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2565 รายละเอียด
03010242 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมโมทิน (MEMOTIN)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด เมษายน 2565 รายละเอียด
03010243 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไพกาบา 75 (PYGABA 75)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2565 รายละเอียด
03010244 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: บาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และ บาเลนติน 150 (BALENTIN 150)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2565 รายละเอียด
03010245 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน โคแอกกูเลชั่น แฟคเตอร์ แปด (Human Coagulation Factor VIII)

ชื่อทางการค้า: แฟคเตอร์ แปด ทีอาร์ซีเอส (FACTOR VIII TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
03010246 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีริก้า 75 (PRERICA 75)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
03010247 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเออเบซาทาน (IRBESARTAN)

ชื่อทางการค้า: อ็อพติม่า 300 มก. (OPTIMA 300 mg)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565 รายละเอียด
03010248 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อิมมูโนโกลบูลิน จี 5 % (Human Immunoglobulin G 5 %)

ชื่อทางการค้า: อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอาร์ซีเอส (IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มิถุนายน 2565 รายละเอียด
03010249 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: โปรสแตท 5 (Prostat 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03010250 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสตาติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เครสตาติน 20 (Crestatin 20)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03010251 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบานิล (Gabanil)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03010252 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลแวนเต้ 500 (Levante 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03010253 ด้านการแพทย์
: ยา
ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมแมนเทีย (Memantia)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03020001 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)

ชื่อทางการค้า: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03020002 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)

ชื่อทางการค้า: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03020003 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)

ชื่อทางการค้า: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03020004 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)

ชื่อทางการค้า: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System))
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03020005 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

ชื่อทางการค้า: ยูนิตทำฟัน
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, สิงหาคม 2562)
รายละเอียด
03020006 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม (PW Plus: Dental Implant)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
รายละเอียด
03020007 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รากฟันเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียมขนาดเล็ก (PW PLUS : MINI DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีนาคม 2560 รายละเอียด
03020008 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง

ชื่อทางการค้า: PTS Pedicular Screw Fixation – Rod System
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด
03020009 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล

ชื่อทางการค้า: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
03020010 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
รายละเอียด
03020011 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell Modulation)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
03020012 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet System)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560 รายละเอียด
03020013 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

ชื่อทางการค้า: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
03020014 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)

ชื่อทางการค้า: SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ (SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด เมษายน 2561 รายละเอียด
03020015 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)

ชื่อทางการค้า: คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM)
บริษัท เมดิทอป จำกัด พฤษภาคม 2561
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
รายละเอียด
03020016 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)

ชื่อทางการค้า: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มิถุนายน 2561 รายละเอียด
03020017 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (Robotic Devices for Arm Rehabilitation)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLETAB : หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
03020018 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ตุลาคม 2561 รายละเอียด
03020019 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye irrigation)
บริษัท พีแอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
03020020 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
รายละเอียด
03020021 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)

ชื่อทางการค้า: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)"
รายละเอียด
03020022 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser Therapy Technology)

ชื่อทางการค้า: ไพร์ม หมวกเลเซอร์ปลูกผม (PRIME™ Laser Cap for Hair Regrowth)
บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
03020023 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด ธันวาคม 2562 รายละเอียด
03020024 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT)

ชื่อทางการค้า: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (DentiiScan)
บริษัท พิกซาเมด จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
03020025 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
03020026 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
03020027 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet of Things (IoT) (Light Ultraviolet Germicidal)

ชื่อทางการค้า: วี ฟรี บาย มณีจันทร์ (V-FREE by MANEEJUN)
บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
03020028 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLESTEP : หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินSENSIBLESTEP : (GAIT REHABILITATION ROBOTS)
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
03020029 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
03020030 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน

ชื่อทางการค้า: สเปซ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน (Space Walker)
บริษัท เมดิคิวบ์ จำกัด มีนาคม 2565 รายละเอียด
03020031 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร PRK (PRK DENTAL IMPLANT)
บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
03020032 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เครื่องสลายนิ่ว (Lithotripter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสลายนิ่ว สมาร์ท ลิโธ พลัส (Smart litho Plus Lithotripter)
บริษัท พีเอ็น อินโนเทค จำกัด กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
03020033 ด้านการแพทย์
: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))

ชื่อทางการค้า: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
03030001 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟ่า

ชื่อทางการค้า: i-LAB Alpha Thalassemia IC strip test
บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี่ จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
รายละเอียด
03030002 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

ชื่อทางการค้า: ไมท์เฟียร์ (Mite Fear)
บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จำกัด มกราคม 2559 รายละเอียด
03030003 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด (Allergenic extracts for skin pick test)

ชื่อทางการค้า: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ เกร็ทเตอร์ อัลเลอร์แว็กเทสต์® (Greater AllerVactest®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
รายการ 1) - 6) มีนาคม 2559 รายการ 7) - 12) มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายละเอียด
03030004 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด
03030005 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)

ชื่อทางการค้า: ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน(Hydromesh®&Hydromesh® SN)
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
03030006 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี (Reagent kits for screening of Thalassemia and Hemoglobin E )

ชื่อทางการค้า: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียด
03030007 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster)

ชื่อทางการค้า: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด เมษายน 2561 รายละเอียด
03030008 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit)
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
03030009 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with Silver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูเจล (BluGel)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2561 รายละเอียด
03030010 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากว่านหางจระเข้และใบบัวบก (Polyester Containing Herbal Extract Dressing)

ชื่อทางการค้า: ซีเฮริบ์® (SI-HERB®)
บริษัท บางกอก โบทานิกา จำกัด ธันวาคม 2561 รายละเอียด
03030011 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Light activated resin-modified glass ionomer)

ชื่อทางการค้า: เอ็มเบส : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Embaze : light active resin-modified glass ionomer)
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
03030012 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง (Light activated dental pit and fissure sealant)

ชื่อทางการค้า: ออลซีลล์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบสีขาวเหมือนฟัน All-Zeal : Light activated dental pit and fissure sealant (opaque type) ออลซีลล์เคลียร์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบใส All-Zeal Clear : Light activated denta
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
03030013 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit)

ชื่อทางการค้า: ทีบี ดี-เทค (TB D-tect)
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
03030014 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)

ชื่อทางการค้า: อินโนเมด (Innomed)
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
03030015 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)
บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
03030016 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: พลาสเตอร์เทปชนิดใส (TRANSPARENT POROUS SURGICAL TAPE)

ชื่อทางการค้า: อินโนทรานส์ (INNOTRANS)
บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด มกราคม 2564 รายละเอียด
03030017 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)

ชื่อทางการค้า: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ธันวาคม 2564 รายละเอียด
03030018 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test Cassette (Professional use))

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03030019 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
03030020 ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (Sterile Water for Inhalation, USP)

ชื่อทางการค้า: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (AquaFlo Sterile Water for Inhalation, USP)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
03040001 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถพยาบาลนาโน
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559 รายละเอียด
03040002 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: Lecog Nano
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559 รายละเอียด
03040003 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital X-Ray Mobile)
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
03040004 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลนาโน (CARRYBOY : Nano Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563 รายละเอียด
03040005 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (CARRYBOY : Safety Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563 รายละเอียด
03040006 ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่)

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่) (CARRYBOY : Safety Ambulance (Chassis Cab))
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด
03050001 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM)

ชื่อทางการค้า: เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
รายละเอียด
03050002 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง (Medical food for patients who need high protein and high calories)

ชื่อทางการค้า: นีโอ-มูน (Neo-Mune)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด
03050003 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil)

ชื่อทางการค้า: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์" (RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil)
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
03050004 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) (Complete formula for those who require nutritional supplement (Medical Food))

ชื่อทางการค้า: เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
03050005 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)

ชื่อทางการค้า: แพนเอ็นเทอราล : อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
03050006 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน้ำ (Dietary supplement powder from egg)

ชื่อทางการค้า: อัลบูโปร (Albupro)
บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด สิงหาคม 2561 รายละเอียด
03050007 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index Medical Food)

ชื่อทางการค้า: วันซ์ โปร : อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (ONCE PRO : Low Glycemic Index Medical Food)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03050008 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร (Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา เจ็น-ดีเอ็ม เอ็มเอฟ (MEDICAL FOOD GEN-DM MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564 รายละเอียด
03050009 ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร (Complete Nutritional Formula with Fiber Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา วันซ์ คอมพลีท (Once Complete)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
03060001 ด้านการแพทย์
: วัคซีน
ชื่อสามัญ: วัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Boostagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
03060002 ด้านการแพทย์
: วัคซีน
ชื่อสามัญ: วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Pertagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
03070001 ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: การตรวจ cell-free fetal DNA ในพลาสมาหญิงตั้งครรภ์ (non-invasive prenatal screening)

ชื่อทางการค้า: MGC-NIPS
บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
04020001 ด้านการศึกษา
: ครุภัณฑ์การศึกษา
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา (Digital School Management Platform)

ชื่อทางการค้า: ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอล 4.0 (สคูล ไบร์ท) (Digital School Management Platform (School Bright))
บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
05020001 ด้านโฆษณาและเผยแพร่
: ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection)

ชื่อทางการค้า: SRAN Light รุ่น LT50 Hybrid
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
รายละเอียด
06020001 ด้านงานบ้านงานครัว
: ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ชื่อสามัญ: เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ (Continuous Batch Washer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ (Continuous Batch Washer)
บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
07010001 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน (Porcelain Cable Spacers)

ชื่อทางการค้า: Porcelain Cable Spacer : Type 3 (PEA) : Porcelain Cable Spacer : Type 4 (PEA)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
07010002 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07010003 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: ECO - TUBE
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07010004 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟ LED (LED Lighting)

ชื่อทางการค้า: แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ (LED MAXPOWER)
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด
07010005 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Drop Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Drop Snaplock Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
รายละเอียด
07010006 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Snaplock Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
รายละเอียด
07010007 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)

ชื่อทางการค้า: ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp)
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
07010008 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer : FRP)

ชื่อทางการค้า: ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)
บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
07010009 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
รายละเอียด
07010010 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายใน (Optical Indoor Box)

ชื่อทางการค้า: ตลับต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Indoor Box)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
รายละเอียด
07010011 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์

ชื่อทางการค้า: ไอซ์ เอส. (ICE – S)
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
07010012 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด (Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.)
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07010013 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)

ชื่อทางการค้า: ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (SiPAD : Portable Transient and TOVs Surge Protection Device
บริษัท สตาบิล จำกัด มิถุนายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561)
รายละเอียด
07010014 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All In One Solar Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
07010015 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD)
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด มิถุนายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07010016 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
07010017 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07010018 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
07010019 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: กล่องหัวต่อสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: กล่องหัวต่อสำหรับเคเบิลใยแก้วนำแสง รุ่น NW (Optical Snaplock Closure Series NW)
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564)
รายละเอียด
07010020 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
07010021 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)

ชื่อทางการค้า: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)
บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
07010022 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จุดหลอดสำหรับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง (อิกไนเตอร์) (IGNITOR)

ชื่อทางการค้า: อิกไนเตอร์ GATA(IGNITOR GATA)
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เมษายน 2563 รายละเอียด
07010023 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: บัลลาสต์ CWA สำหรับหลอดไฟกำลังสูง

ชื่อทางการค้า: บัลลาสต์ CWA GATA
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
07010024 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB - IoT)
(LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY)


ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07010025 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
07010026 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi-Fi (LED Bulb E27 with integrated wireless (Wi-Fi) control system)

ชื่อทางการค้า: Smart LED Bulb
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
07010027 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (L&E#SLL215)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07010028 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
07010029 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี ตรา ไมครอน (MICRON : LED STREET LIGHT)
บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
รายละเอียด
07010030 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (Dropout fuse cutout) ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2564 รายละเอียด
07010031 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้(LED Streetlight Dual Beam)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้(LED Streetlight Dual Beam)
บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07010032 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีประหยัดไฟแบบลดระดับกำลังไฟฟ้า Energy-saving LED street lamps with reduction control

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดีประหยัดไฟแบบลดระดับกำลังไฟฟ้า Energy-saving LED street lamps with reduction control
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
07010033 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงานและแสงสว่าง Step down power and light reduction street light

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงานและแสงสว่าง Step down power and light reduction street light
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2564 รายละเอียด
07010034 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง (DELIGHT)
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07010035 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT (ULTRABRIGHT : LED Street Light)
บริษัท คมม์พัชร จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07010036 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (LED Flood Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (XZLEN LED Flood Light)
บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07010037 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREETLIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Streetlight)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด กรกฎาคม 2565 รายละเอียด
07020001 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)

ชื่อทางการค้า: อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์
บริษัท อัลไพน์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด
07020002 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Distribution Closure)

ชื่อทางการค้า: เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
รายละเอียด
07020003 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power Meter)

ชื่อทางการค้า: Multifunction Power Meter
บริษัท ไพรมัส จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
07020004 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
07020005 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน (Battery Monitoring System with Internal Resistance Test

ชื่อทางการค้า: BEMoS - Ri
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด
07020006 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, เมษายน 2563)
รายละเอียด
07020007 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ High SEER inverter/GPS4.0 (High SEER inverter/GPS4.0 Airconditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
07020008 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier split type Inverter Air conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (High SEER with Ultrafine air purifier Inverter Air conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
07020009 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด(Ultrafine air purifier)

ชื่อทางการค้า: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2562 รายละเอียด
07020010 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2562 รายละเอียด
07020011 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ(Submersible Type Distribution Transformer)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer)
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
07020012 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น

ชื่อทางการค้า: ไททัม อีพลัส : เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น ( TITUM E+)
บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด ธันวาคม 2562 รายละเอียด
07020013 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ซัยโจ เด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
07020014 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (GPS4.0 with Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
07020015 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner with no. 5 ★★★ energy efficiency rating label according to EGAT’s energy criteria year 2019)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air Conditioner)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
07020016 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันได้แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง (Bidirectional Parallel Inverter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันไ แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง อพอลโล S - 219CpH (Bidirectional Parallel Inverter APOLLO S - 219CpH)
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
รายละเอียด
07020017 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System (BESS)

ชื่อทางการค้า: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery (Smart Lithium Battery Energy Storage System)
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
รายละเอียด
07020018 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)

ชื่อทางการค้า: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07020019 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07020020 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ สำหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยน และเติมอากาศใหม่ (PROTECTIVE ENVIRONMENT)

ชื่อทางการค้า: ซัยโจ เด็นกิ : เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% (SAIJO DENKI : PROTECTIVE ENVIRONMENT Fresh Air 100%)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07020021 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07020022 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light)

ชื่อทางการค้า: XZLEN ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (XZLEN Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light)
บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
07020023 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07020024 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิด ประกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light)
บริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
07020025 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ ระบบ 22 เควี (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ ระบบ 22 เควี (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV)
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
07020026 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner with no. 5 ★★ energy efficiency rating label according to EGAT’s energy criteria year 2019)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air Conditioner)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2565 รายละเอียด
07020027 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ ด้วยระบบผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน (Air Sterilizing Purifier By Oxygen Derivatives Generation)

ชื่อทางการค้า: เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ ด้วยระบบผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน ยี่ห้อ เนเชอรัล แอร์ เฟรช (Air Sterilizing Purifier By Oxygen Derivatives Generation Natural AirFresh Brand)
บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
07020028 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ระบบควบคุมความชื้น (Precise climate controller)

ชื่อทางการค้า: เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ (Precise climate controller)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง สิงหาคม 2565 รายละเอียด
08010001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
08010002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561 รายละเอียด
08010003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)

ชื่อทางการค้า: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
08010004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์จำกัด กันยายน 2563 รายละเอียด
08010005 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
08030001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์บรรทุก
ชื่อสามัญ: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4X4))

ชื่อทางการค้า: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563 รายละเอียด
08050001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์โดยสาร
ชื่อสามัญ: รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด 7 เมตร (Aluminum Bus Produced from stamping and extrusion molding, The length 7 meters)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี ซี-บัส : รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม (SAKUN C C-BUS : Aluminum Mini Bus)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
รายละเอียด
08070001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
08070002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 รายละเอียด
08070003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)

ชื่อทางการค้า: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
08070004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat, Produced from stamping and extrusion molding)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C : Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สิงหาคม 2563 รายละเอียด
08070005 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565 รายละเอียด
09010001 ด้านโรงงาน
: วัสดุและอุปกรณ์โรงงาน
ชื่อสามัญ: เอนไซม์ผสม อะไมเลส (Amylase) กับ เพกติเนส (Pectinase) สำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว (Enzymes amylase and pectinase for simultaneous desizing and scouring process of cotton fabric)

ชื่อทางการค้า: เอนอีซ (ENZease)
บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
09020001 ด้านโรงงาน
: ครุภัณฑ์โรงงาน
ชื่อสามัญ: เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp Extending Machine)

ชื่อทางการค้า: เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp Extending Machine)
บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด เมษายน 2561 รายละเอียด
09020002 ด้านโรงงาน
: ครุภัณฑ์โรงงาน
ชื่อสามัญ: เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
09020003 ด้านโรงงาน
: ครุภัณฑ์โรงงาน
ชื่อสามัญ: เครื่องมือวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Smart Vibration Analyzer)

ชื่อทางการค้า: วี-เมอร์ (V-MER)
บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
10020001 ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System)

ชื่อทางการค้า: คิวคิว (QueQ)
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด มกราคม 2563 รายละเอียด
10020002 ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ (IT Infrastructure Management System)

ชื่อทางการค้า: เน็ตก้าวิว เน็ตเวิร์ค เมเนเจอร์ เอ็กซ์ (NetkaView Network Manager X)
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด มิถุนายน 2564 รายละเอียด
10030001 ด้านสำนักงาน
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)

ชื่อทางการค้า: โฟลซอฟต์ (FlowSoft)
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายละเอียด
12010001 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)
บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
12010002 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)

ชื่อทางการค้า: Thailand Reference Material: TRM
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจำกัด มีนาคม 2559
มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด
12010003 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพขจัดคราบน้ำมัน (Bio dispersant)

ชื่อทางการค้า: OIL SPILL CONTROL
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
12010004 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารทำความสะอาดชีวบำบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))

ชื่อทางการค้า: คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
รายละเอียด
12010005 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT)

ชื่อทางการค้า: 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
รายละเอียด
12010006 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming Education Kit)

ชื่อทางการค้า: คิดไบรท์ (KidBright)
กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
12010007 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Fat and oil decomposer)

ชื่อทางการค้า: ไบโอโซลูชั่น (Bio Solution) , ไบโอแท็บ(Bio Tab)
บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เมษายน 2563 รายละเอียด
12010008 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง (High Performance SERS Chips)

ชื่อทางการค้า: ออนสเปค (ONSPEC prime)
บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
12010009 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Cleaner product and Bacterial Disinfectant)

ชื่อทางการค้า: 1. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับบ้านเรือน : อะเจิร์มโก (AGERMGO)
2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับปศุสัตว์ : อะเจิร์มโก (AGERMGO)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
12010010 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-CLEANING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับบ้านเรือน : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับปศุสัตว์ : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
12010011 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน (DISHWASHING LIQUID)

ชื่อทางการค้า: เอนซี ดิช (ENSY DISH)
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565 รายละเอียด
12010012 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารทำความสะอาดชีวบำบัด (Bioremediation cleaning agent)

ชื่อทางการค้า: เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ (F.O.G CLEANER PLUS ENZYME)
บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
12020001 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Onsite Microbial Reactor)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
12020002 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH")
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ตุลาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
13010001 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: วัสดุและอุปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ยางลอกลาย 3 มิติ (Thermoforming rubber)

ชื่อทางการค้า: ยางลอกลาย 3 มิติ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (3D Tracing Rubber, Thermoplastic Natural Rubber, Safety Rubber, Security Rubber, Identifying Rubber)
บริษัท วอนนาเทค จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
13020001 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (BALLLISTIC VEST)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A รุ่น RTN IIIA
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียด
13020002 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำของปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 (High Precision Rubber Seats for Howitzer, Medium, Towed : 155 MM., M198)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึม ปกค. 25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198
บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2560 รายละเอียด
13020003 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
รายละเอียด
13020004 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร
บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
13020005 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Jammer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ DRC (Cellular Jammer)
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด พฤศจิกายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
13020006 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (Ballistic Vest Lightweight Level 3A)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 (Ballistic Vest Lightweight Level 3A (NIJ) Model 2813)
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
13020007 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (Ballistic Vest Lightweight Level 3)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 SA)
เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 ICW)
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด ตุลาคม 2562 รายละเอียด
13020008 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70(The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)

ชื่อทางการค้า: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 (The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)
บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2563 รายละเอียด
13020009 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ที่เสริมคุณสมบัติป้องกันสะเก็ดระเบิด ป้องกันมีดและวัตถุปลายแหลม

ชื่อทางการค้า: อินโวสตาร์ (ENVOSTAR)
บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
13020010 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ M119 (Lithium – ion battery and lithium – ion battery charger for 105 mm cannons Model M119)

ชื่อทางการค้า: ออสก้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ M119 และออสก้าชุดชาร์จแบตเตอรี่ (Oska li-ion battery Model M119 & Oska battery charger)
บริษัท ออสก้าโฮลดิ้ง จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
13020011 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: รถเกราะล้อยางอเนกประสงค์ (Multi Purpose Vehicle)

ชื่อทางการค้า: ชัยเสรี (CHAISERI)
บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2564)
รายละเอียด
13020012 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle)

ชื่อทางการค้า: ชัยเสรี (CHAISERI)
บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด มิถุนายน 2564 รายละเอียด
13020013 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน (Personal Body Armor)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน (Personal Body Armor)
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
13020014 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร

ชื่อทางการค้า: เนแรค556 (NARAC556, NARAC556 CARBINE)
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
13020015 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (Ballistic Shield)

ชื่อทางการค้า: โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (Ballistic Shield)
บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
13020016 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง (Vertical Axis (Cycloidal) Propeller)

ชื่อทางการค้า: ใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง (แบบ VSP18GH) (Vertical Axis (Cycloidal) Propeller (VSP18GH))
บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด ธันวาคม 2564 รายละเอียด
14000001 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลมีนาคม 2565)
รายละเอียด
14000002 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)

ชื่อทางการค้า: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
รายละเอียด
14000003 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production)

ชื่อทางการค้า: ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste Management System: SUT- MBT)
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด มีนาคม 2559 รายละเอียด
14000004 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air Flotation (MBDAF))

ชื่อทางการค้า: ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ (ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for Water Treatment System (MBDAF))
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด
14000005 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)

ชื่อทางการค้า: ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลพฤศจิกายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด
14000006 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces pollution and energy saving)

ชื่อทางการค้า: CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and energy saving
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
14000007 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)

ชื่อทางการค้า: พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2563)
รายละเอียด
14000008 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)

ชื่อทางการค้า: ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic Pop Rice)
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000009 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด

ชื่อทางการค้า: มอสกอน 10ที (Mosgon 10T)
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายละเอียด
14000010 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion)

ชื่อทางการค้า: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother)
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จำกัด ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000011 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)

ชื่อทางการค้า: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี ที่นอนน้ำ ตุลาคม 2560 รายละเอียด
14000012 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ำหนัก (Meal replacement for weight loss and control)

ชื่อทางการค้า: สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ำหนัก (Slimwell weight loss and control food (Prowell Brand))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000013 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ

ชื่อทางการค้า: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่ห้อ NATURAL NICHE
บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000014 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)

ชื่อทางการค้า: โยเกิร์ตกรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) โยเกิร์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบี, Yogurt Melt Mixed Berry (Wel-B Brand)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
14000015 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบโอโซนบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (Ozone System for Condenser Water Treatment)

ชื่อทางการค้า: อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for Condenser Water Treatment)
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายละเอียด
14000016 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน 10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% protein and 0.3 g. Sodium)

ชื่อทางการค้า: พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล) (Prediawell® beverage (ProwellTM))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
14000017 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage from Houttuynla cordata Thunb. and herbs Fermented with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus casei)

ชื่อทางการค้า: ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ((Zyuyaku (Dietary Supplement Product))
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
รายละเอียด
14000018 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)

ชื่อทางการค้า: เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics)
บริษัท เอมเมจิน จำกัด มีนาคม 2561 รายละเอียด
14000019 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)

ชื่อทางการค้า: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE FOAM UNIT)
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, ตุลาคม 2561)
รายละเอียด
14000020 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)

ชื่อทางการค้า: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
14000021 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)

ชื่อทางการค้า: พาลาทีน® (Palatyne®)
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด สิงหาคม 2561 รายละเอียด
14000022 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง

ชื่อทางการค้า: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ตราเอททีเอท (Eightyeight ready to eat boiled egg white)
บริษัท ไข่สุข จำกัด ตุลาคม 2561 รายละเอียด
14000023 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

ชื่อทางการค้า: มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10), มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
รายละเอียด
14000024 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน

ชื่อทางการค้า: มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
รายละเอียด
14000025 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท (BRE SOAP SHOWER SHEET)
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด พฤศจิกายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียด
14000026 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)

ชื่อทางการค้า: ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (MasterChef Umami Sauce)
บริษัท ลองไลฟ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
14000027 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (Automatic Lane Change Detection Software)

ชื่อทางการค้า: V - Watch : ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (V - Watch : Automatic Lane Change Detection Software)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด ธันวาคม 2562 รายละเอียด
14000028 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (Heat recovery water heater)

ชื่อทางการค้า: แพค ฟรีเนอร์จี้ : ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy : Heat recovery water heater)
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2563 รายละเอียด
14000029 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling Machine)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแอ็กซ์เซล (BioAxel)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
รายละเอียด
14000030 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน (Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray)

ชื่อทางการค้า: ลายย์ (LAAI)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000031 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องจักรสำหรับระบายน้ำ (Water sensor and machine management system)

ชื่อทางการค้า: อาโปร (RPRO)
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563 รายละเอียด
14000032 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)

ชื่อทางการค้า: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
14000033 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film for Larvicide and pupicide)

ชื่อทางการค้า: แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยวสำหรับกำจัดลูกน้ำและตัวโม่ง ยุงลาย : อควาสเปรด (Aquaspread)
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000034 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio degradable plastic foodbox)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแวร์ (BIOWARE)
บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
14000035 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: แผ่นทำความเย็นในรูปรังผึ้งแบบลดการเกาะของตระกรันแคลเซียม

ชื่อทางการค้า: เซลแพด เอ็กซ์ตรีม (CeLPad Xtreme)
บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ธันวาคม 2563 รายละเอียด
14000036 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)

ชื่อทางการค้า: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)
บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
14000037 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ทุ่นกักขยะ (Litter Boom)

ชื่อทางการค้า: ทุ่นลอยสำหรับกักขยะใต้ผิวน้ำแบบตาข่าย
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
14000038 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System (EMS))

ชื่อทางการค้า: แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต (Dynamic Energy Management Platform (DEMP))
บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
14000039 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-LPR : ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (PVS-LPR : Automatic License Plate Recognition Software)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด สิงหาคม 2564 รายละเอียด
14000040 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)

ชื่อทางการค้า: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กันยายน 2564 รายละเอียด
14000041 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ดับเพลิง (Extinguisher Spray)

ชื่อทางการค้า: เฟลมเมกซ์ (FLAMEX)
บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด กันยายน 2564 รายละเอียด
14000042 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น

ชื่อทางการค้า: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น
บริษัท ต้นตะวัน จำกัด กันยายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
รายละเอียด
14000043 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)

ชื่อทางการค้า: ยูวี แคร์254 (UV Care254)
บริษัท โซล-เอ็น เท็ค จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
14000044 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2564 รายละเอียด
14000045 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ (Automatic Helmet Violation Detection Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-HVD : ซอฟต์แวร์ตรวจผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ (PVS-HVD : Automatic Helmet Violation Detection System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000046 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพการจราจรอัจฉริยะ (Traffic Analyzer Software)

ชื่อทางการค้า: ระบบ PVS – Traffic Analyzer : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพการจราจรอัจฉริยะ (PVS – Traffic Analyzer System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000047 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Violation Detection Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-RL : ซอฟต์แวร์ตรวจยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงอัตโนมัติ (PVS-RL : Automatic Red Light Violation Detection System)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
14000048 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาศพลดมลพิษ

ชื่อทางการค้า: เตาเผาศพลดมลพิษ
บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
14000049 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก (Probiotic Dietary Supplement Product)

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก ตราโพรเดนโต (Probiotic Dietary Supplement Product (Prodento Brand)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด มิถุนายน 2565 รายละเอียด
14000050 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองกลิ่นวนิลลา (Soy Protein Beverage Vanilla Flavoured)

ชื่อทางการค้า: เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองกลิ่นวนิลลา ตรา ดี-แคร์ (Soy Protein Beverage Vanilla Flavoured (D-Care Brand)
บริษัท มา-จัสมิน จำกัด กันยายน 2565 รายละเอียด