รหัส : 12020002

 • ชื่อสามัญ :
 • เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)

 • ชื่อทางการค้า :
 • เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH")

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • ตุลาคม 2560

 • สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
1) รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อชั่วโมง370,000.00/เครื่อง
2) รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อชั่วโมง470,000.00/เครื่อง
3) รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อชั่วโมง637,000.00/เครื่อง
4) รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อชั่วโมง740,000.00/เครื่อง
5) รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อชั่วโมง815,000.00/เครื่อง
6) รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อชั่วโมง892,000.00/เครื่อง
7) รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อชั่วโมง940,000.00/เครื่อง
8) รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อชั่วโมง1,039,000.00/เครื่อง
9) รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อชั่วโมง1,142,000.00/เครื่อง
10) รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อชั่วโมง1,479,000.00/เครื่อง
11) รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อชั่วโมง2,127,000.00/เครื่อง
12) รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อชั่วโมง2,660,000.00/เครื่อง
13) รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อชั่วโมง3,375,000.00/เครื่อง
14) รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อชั่วโมง4,007,000.00/เครื่อง
15) รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อชั่วโมง5,029,000.00/เครื่อง
16) รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อชั่วโมง5,909,000.00/เครื่อง
17) รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อชั่วโมง6,437,000.00/เครื่อง
18) รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อชั่วโมง7,145,000.00/เครื่อง
19) รุ่น PSC1000 พิกัด 1,000 กรัมต่อชั่วโมง7,699,000.00/เครื่อง