รหัส : 12020001

  • ชื่อสามัญ :
  • เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Onsite Microbial Reactor)

  • ชื่อทางการค้า :
  • เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • กันยายน 2560

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

ขนาด 10 ลิตร

390,000.00 บาท/เครื่อง

หมายเหตุ :
แก้ไขชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จาก บริษัท คีนน์ จำกัด เป็น บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด