รหัส : 12010012

  • ชื่อสามัญ :
  • สารทำความสะอาดชีวบำบัด (Bioremediation cleaning agent)

  • ชื่อทางการค้า :
  • เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ (F.O.G CLEANER PLUS ENZYME)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • มกราคม 2565

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
1) เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนาด 250 มิลลิลิตร245.00 /ขวด
2) เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนาด 1 ลิตร720.00 /แกลลอน/ถัง
3) เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนาด 5 ลิตร2,500.00 /แกลลอน/ถัง
4) เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนาด 20 ลิตร7,400.00 /แกลลอน/ถัง

หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
2. แก้ไขชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จาก บริษัท คีนน์ จำกัด เป็น บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด