รหัส : 12010010

 • ชื่อสามัญ :
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-CLEANING PRODUCT)

 • ชื่อทางการค้า :
 • 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับบ้านเรือน : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)
  2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับปศุสัตว์ : เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner)

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • ธันวาคม 2564

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

ขนาด 1 ลิตร

1,900.00/ขวด