รหัส : 12010009

 • ชื่อสามัญ :
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Cleaner product and Bacterial Disinfectant)

 • ชื่อทางการค้า :
 • 1. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับบ้านเรือน : อะเจิร์มโก (AGERMGO)
  2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น สำหรับปศุสัตว์ : อะเจิร์มโก (AGERMGO)

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • พฤศจิกายน 2564

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

ขนาด 1 ลิตร

2,200.00/ขวด