รหัส : 12010007

  • ชื่อสามัญ :
  • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Fat and oil decomposer)

  • ชื่อทางการค้า :
  • ไบโอโซลูชั่น (Bio Solution) , ไบโอแท็บ(Bio Tab)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • เมษายน 2563

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

1) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution) (รูปแบบของเหลว) ขนาด 1 ลิตร

680.00/ขวด

2) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution) (รูปแบบผง) ขนาด 2 กิโลกรัม

3,000.00/ถัง

3) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Tab) (รูปแบบเม็ดฟู่) ขนาด 12 เม็ด

750.00/หลอด