รหัส : 12010006

  • ชื่อสามัญ :
  • บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming Education Kit)

  • ชื่อทางการค้า :
  • คิดไบรท์ (KidBright)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • กรกฎาคม 2561

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

KidBright32 : ชุดบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง ประกอบด้วย
  - บอร์ด KidBright32 ขนาด 97 x 55 x 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
  - Spacers แบบโลหะ ขนาด M3x10 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น
  - Screws M3 จำนวน 4 ชิ้น

570.00/ชุด