รหัส : 12010005

 • ชื่อสามัญ :
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT)

 • ชื่อทางการค้า :
 • 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ อย.)
  2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์)

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • บริษัท คีนน์ จำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • ตุลาคม 2560

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

1) ขนาด 250 มิลลิลิตร

260.00 /ขวด

2) ขนาด 1 ลิตร

800.00 /ถัง/แกลลอน

3) ขนาด 5 ลิตร

2,150.00 /ถัง/แกลลอน

4) ขนาด 20 ลิตร

8,000.00 /ถัง/แกลลอน