รหัส : 12010004

 • ชื่อสามัญ :
 • สารทำความสะอาดชีวบำบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))

 • ชื่อทางการค้า :
 • คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • บริษัท คีนน์ จำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • กรกฎาคม 2559

 • สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)

1) ขนาด 250 มิลลิลิตร

350.00 /ขวด

2) ขนาด 1 ลิตร

800.00 /ขวด/แกลลอน

3) ขนาด 5 ลิตร

3,000.00 /ถัง/แกลลอน

4) ขนาด 20 ลิตร

7,500.00 /ถัง/แกลลอน