รหัส : 12010002

 • ชื่อสามัญ :
 • วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)

 • ชื่อทางการค้า :
 • Thailand Reference Material: TRM

 • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจำกัด

 • เดือนที่ประกาศ :
 • มีนาคม 2559

 • สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

 • ปรับปรุงข้อมูล :
 • (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2561)

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)ดูในคุณลักษณะ/รายละเอียดเพิ่มเติม