รหัส : 12010001

  • ชื่อสามัญ :
  • ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

  • ชื่อทางการค้า :
  • ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • มีนาคม 2559

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)4,280.00/ชุด