รหัส : 07020028

  • ชื่อสามัญ :
  • ระบบควบคุมความชื้น (Precise climate controller)

  • ชื่อทางการค้า :
  • เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ (Precise climate controller)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง

  • เดือนที่ประกาศ :
  • สิงหาคม 2565

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
1) ระบบควบคุมความชื้น Model 1.8k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 20 ตารางเมตร)
ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร
ประกอบด้วย อุลตร้าโซนิค- ทรานสดิวเซอร์, หม้อน้ำ, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
150,000.00/เครื่อง
2) ระบบควบคุมความชื้น Model 2.4k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 30 ตารางเมตร)
ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย
อุลตร้าโซนิค- ทรานสดิวเซอร์, หม้อน้ำ, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
240,000.00/เครื่อง
3) ระบบควบคุมความชื้น Model 3.6k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 40 ตารางเมตร)
ขนาด 76 x 76 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย
อุลตร้าโซนิค- ทรานสดิวเซอร์, หม้อน้ำ, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
260,000.00/เครื่อง

หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าติดตั้ง
2. รับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวมอะไหล่และค่าแรง)
3. เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลารอคอย ภายใน 30 วัน