รายการนวัตกรรมไทย : อื่น ๆ

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
14000001 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
1) ขนาด 30 กรัม 10.00 บาท/ซอง
2) ขนาด 100 กรัม25.00 บาท/ซอง
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000002 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)

ชื่อทางการค้า: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap
1) แพ็คคู่300.00 บาท/แพ็ค
2) แพ็คเดี่ยว150.00 บาท/แพ็ค
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000003 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer Production)

ชื่อทางการค้า: ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste Management System: SUT- MBT)
1) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 5 ตันต่อวัน30,015,100.00/ระบบ
2) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตันต่อวัน36,385,400.00/ระบบ
3) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 20 ตันต่อวัน54,899,700.00/ระบบ
4) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตันต่อวัน59,625,200.00/ระบบ
5) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 40 ตันต่อวัน94,797,800.00/ระบบ
6) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน98,585,800.00/ระบบ
7) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 60 ตันต่อวัน119,957,300.00/ระบบ
8) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 80 ตันต่อวัน150,494,800.00/ระบบ
9) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 100 ตัน ต่อวัน170,807,100.00/ระบบ
10) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 160 ตันต่อวัน268,424,200.00/ระบบ
11) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 300 ตัน ต่อวัน427,863,200.00/ระบบ
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด มีนาคม 2559 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000004 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air Flotation (MBDAF))

ชื่อทางการค้า: ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ (ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for Water Treatment System (MBDAF))
1) ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง1,500,000.00 บาท/ระบบ
2) ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง2,270,000.00 บาท/ระบบ
3) ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง2,850,000.00 บาท/ระบบ
4) ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง3,150,000.00 บาท/ระบบ
5) ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N ขนาด 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง4,800,000.00 บาท/ระบบ
6) ECONOWATT รุ่น MBDAF 110S ขนาด 110 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง17,800,000.00 บาท/ระบบ
หมายเหตุ : ราคารวมค่าติดตั้ง ยกเว้นงานฐานรากและระบบการจัดการ Sludge
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด กันยายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000005 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)

ชื่อทางการค้า: ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® 2,800.00/ลูก
รุ่น น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กันยายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลพฤศจิกายน 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000006 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces pollution and energy saving)

ชื่อทางการค้า: CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and energy saving
1) CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง2,000,000.00/เตา
2) CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง3,000,000.00/เตา
3) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง5,000,000.00/เตา
4) CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น) ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง9,998,000.00/เตา
5) Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง5,000,000.00/เตา
หมายเหตุ :
1. ราคารวมค่าขนส่งและติดตั้ง
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000007 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)

ชื่อทางการค้า: พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด (Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
1) สูตรพลัส ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง300.00/ถุง
2) สูตรแวยู่ ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง75.00/ถุง
3) สูตรดีเสิร์ท คอฟฟี่ : สไปซี่ คาราเมล ลาเต้ ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง85.00/ถุง
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562, เมษายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000008 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)

ชื่อทางการค้า: ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic Pop Rice)
1) ไพรซ์ ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม x 24 ถุง (รสสไปซี่ต้มยำ, รสโนริซีวีด, รสเชดด้าชีส, รสซีซอลท์, รสกริลล์สวีท คอร์น, รสซาวครีมแอนด์ออเนี่ยน)540.00/ลัง
2) พริสซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 14 x 4.5 เซนติเมตร ปริมาณ 40 กรัม x 24 ห่อ (รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์, รสทรีโอ ไรซ์ แครกเกอร์, รสหอมนิล ไรซ์ แครกเกอร์)720.00/ลัง
3) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก (รสเกลือ, รสพริกไทยดำ)720.00/ลัง
4) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้องผสมควินัว ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก 900.00/ลัง
5) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวผสมแฟล็กซ์ซีด ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก 900.00/ลัง
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000009 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด

ชื่อทางการค้า: มอสกอน 10ที (Mosgon 10T)
เม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด)100.00/แผง
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000010 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion)

ชื่อทางการค้า: ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother)
Size S, M, L320.00/คู่
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000011 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)

ชื่อทางการค้า: ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress)
ที่นอนน้ำยางพารา ผู้ใหญ่ รุ่น HD-E03 : ที่นอนน้ำลอนยางพารา 13 ลอน ขนาด 95 x 195 x 10 เซนติเมตร (บรรจุน้ำเอง) พร้อมปลอกที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม
อุปกรณ์
18,000.00/ชุด
ผ้าคลุมที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม แบบเต็มผืน ขนาด 95x195 เซนติเมตร (กันน้ำ)2,500.00/ผืน
ผ้าขวางที่นอนกันเปื้อน ขนาด 90x130 เซนติเมตร (กันน้ำ)1,500.00/ผืน
หมอนน้ำ พร้อมปลอก ขนาด 40x60 เซนติเมตร1,500.00/ใบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี ที่นอนน้ำ ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000012 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ำหนัก (Meal replacement for weight loss and control)

ชื่อทางการค้า: สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ำหนัก (Slimwell weight loss and control food (Prowell Brand))
1) ขนาด 60 กรัม (1 ซอง) (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))230.00/ซอง
2) ขนาด 480 กรัม (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))1,750.00/กระป๋อง
3) ขนาด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง) (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor) , รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))2,950.00/กล่อง
4) ขนาด 2500 กรัม (กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) , รสช๊อกโกแลตมอลต์ (chocolate malt flavor) , รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit punch flavor))8,500.00/ถุงฟอยล์
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000013 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ

ชื่อทางการค้า: กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่ห้อ NATURAL NICHE
1) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ117,000.00/หลัง
2) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ144,000.00/หลัง
อุปกรณ์เสริม
1) ชุดม้วนเก็บผ้าแบบคันโยก13,500.00/ชุด
2) ชุดม้วนเก็บผ้าแบบอัตโนมัติ31,500.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000014 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)

ชื่อทางการค้า: โยเกิร์ตกรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) โยเกิร์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบี, Yogurt Melt Mixed Berry (Wel-B Brand)
1) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม67.50/กล่อง
2) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม120.00/กล่อง
3) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม67.50/กล่อง
4) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม120.00/กล่อง
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000015 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบโอโซนบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (Ozone System for Condenser Water Treatment)

ชื่อทางการค้า: อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for Condenser Water Treatment)
1) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG25N 1,500,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 25 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%
2) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG30N 1,600,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 30 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%
3) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG50N 1,800,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 50 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%
4) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG70N 2,200,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 70 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%
5) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG100S 2,900,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 100 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
6) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG150S 4,000,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 150 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
7) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG200S 4,600,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 200 กรัม/ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 80%
8) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG250S 5,000,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 250 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
9) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG300S 7,200,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 300 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
10) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG350S 7,500,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 350 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
11) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG400S 8,000,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 400 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
12) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG450S 8,500,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 450 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
13) ECONOWATT : เครื่องกำเนิดโอโซน รุ่น OZG500S 9,000,000.00 บาท/Unit/ระบบ
ปริมาณก๊าซโอโซน 500 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80%
หมายเหตุ : ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด มกราคม 2561
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000016 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน 10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% protein and 0.3 g. Sodium)

ชื่อทางการค้า: พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล) (Prediawell® beverage (ProwellTM))
1) Prediawell/corn flavor/480 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/480 กรัม 1,750.00/กระป๋อง
2) Prediawell/corn flavor/80 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/80 กรัม 310.00/ซอง
3) Prediawell/corn flavor/1120 g (14 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/1120 กรัม (14 ซอง x 80 กรัม) 3,830.00/กล่อง
4) Prediawell/corn flavor/560 g (7 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/560 กรัม (7 ซอง x 80 กรัม) 1,990.00/กล่อง
5) Prediawell/corn flavor/2500 g : พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/2500 กรัม 7,600.00/ถุงฟอยล์
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000017 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage from Houttuynla cordata Thunb. and herbs Fermented with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus casei)

ชื่อทางการค้า: ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ((Zyuyaku (Dietary Supplement Product))
ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 750 มิลลิลิตร990.00 บาท/ขวด
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000018 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)

ชื่อทางการค้า: เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics)
เอมเมจิน อนาไลติกส์ เวอร์ชั่น 17.9.1

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาของซอฟต์แวร์ เอมเมจิน อนาไลติกส์ เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์แม่ข่าย ลูกข่าย และ ซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่นๆ เช่น Operating System หรือ Antivirus
ดูในคุณลักษณะ/รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอมเมจิน จำกัด มีนาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000019 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)

ชื่อทางการค้า: ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE FOAM UNIT)
Pyrrhos รุ่น PYR-MX 160,500.00/ชุด
ประกอบด้วย
1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเข็น จำนวน 1 ชุด
2. หัวจ่ายน้ำยาโฟม Foam Branch Pipe PYR_BX_L1400 จำนวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ดูดน้ำยาโฟม Foam In-line Inductor PYR-EX-V1 จำนวน 1 ชุด
4. สายส่งน้ำดับเพลิง Fire Hose จำนวน 2 เส้น
5. น้ำยาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3
อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง
1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ายน้ำยาโฟม) รุ่น PYR-BX-L1400 30,000.00/ชิ้น
2. Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูดโฟม) รุ่น PYR-EX-V1 38,500.00/ชิ้น
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เมษายน 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, ตุลาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000020 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)

ชื่อทางการค้า: เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
รุ่น SS-02 200 ลิตร 32,100.00/ชุด
ประกอบด้วย
1. เตาเผาถ่าน
2. ระบบควบแน่นน้ำส้มควันไม้ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 200 ลิตร และปั๊มน้ำขนาด 0.5 แรงม้า เพื่อให้น้ำไปหล่อระบบควบแน่นน้ำส้มควันไม้
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤษภาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000021 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: น้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)

ชื่อทางการค้า: พาลาทีน® (Palatyne®)
1) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 50 กรัม (แบบซอง) (ขนาดบรรจุเป็นกล่อง กล่องละ 25 ซอง)81.00/กล่อง
2) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 500 กรัม (ขนาดบรรจุเป็นถุง ถุงละ 500 กรัม) 236.00/ถุง
3) น้ำตาลพาลาทีน (PP) 25 กิโลกรัม (สูตรหวานน้อยกว่าน้ำตาล) (ขนาดบรรจุเป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มีสี ขนาด 1 กิโลกรัม)5,400.00/กระสอบ
4) น้ำตาลพาลาทีน (PS) 25 กิโลกรัม (สูตรหวานกว่าน้ำตาลทราย 2 เท่า) (ขนาดบรรจุเป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มีสี ขนาด 1 กิโลกรัม)5,900.00/กระสอบ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด สิงหาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000022 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง

ชื่อทางการค้า: ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ตราเอททีเอท (Eightyeight ready to eat boiled egg white)
ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่งเอททีเอท ขนาดบรรจุ 100 กรัม พร้อมอุปกรณ์ มีด ช้อน เอททีเอท สำหรับหั่นพร้อมทานทันที 26.00/แท่ง
บริษัท ไข่สุข จำกัด ตุลาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000023 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

ชื่อทางการค้า: มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10), มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10)
ประกอบด้วย ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จำนวน 10 แผง/กล่อง
860.00 บาท/กล่อง
2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
ประกอบด้วย ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 4 เม็ด จำนวน 25 แผง/กล่อง
2,380.00 บาท/กล่อง
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000024 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน

ชื่อทางการค้า: มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จำนวน 5 แผง/กล่อง 1,195.00 บาท/กล่อง
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000025 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)

ชื่อทางการค้า: เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท (BRE SOAP SHOWER SHEET)
1) ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทำความสะอาด 1 แผ่น และแผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)
170.00/ซอง
2) ขนาดบรรจุซองละ 2 เซต
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นทำความสะอาด 1 แผ่น และแผ่นเช็ดออก 1 แผ่น)
66.00/ซอง
บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด พฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2562, พฤษภาคม 2562, กรกฎาคม 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000026 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)

ชื่อทางการค้า: ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (MasterChef Umami Sauce)
1) ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (สูตรดั้งเดิม)
1.1) ขนาด 250 กรัม67.00/ขวด
1.2) ขนาด 1,500 กรัม360.00/แกลลอน
1.3) ขนาด 5,000 กรัม1,100.00/แกลลอน
2) ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (สูตรลดโซเดียม)
2.1) ขนาด 250 กรัม95.00/ขวด
2.2) ขนาด 1,500 กรัม420.00/แกลลอน
2.3) ขนาด 5,000 กรัม1,380.00/แกลลอน
บริษัท ลองไลฟ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000027 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (Automatic Lane Change Detection Software)

ชื่อทางการค้า: V - Watch : ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (V - Watch : Automatic Lane Change Detection Software)
V-Watch รุ่น 2.0
1) Software License ประกอบด้วย100,000.00/ชุด
- License จำนวน 1 license ต่อชุด ต่อจุดติดตั้ง
- ประกันซอฟต์แวร์ 1 ปี (Software Assurance) 1 ปี
2) Software Subscription License ประกอบด้วย20,000.00/ชุด
- License จำนวน 1 license ต่อจุดติดตั้ง แบบรายเดือน
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) ตลอดช่วงเวลาการใช้งาน
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด ธันวาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000028 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (Heat recovery water heater)

ชื่อทางการค้า: แพค ฟรีเนอร์จี้ : ถังทำน้ำร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy : Heat recovery water heater)
PAC FRENERGY
1) PAM - 1001/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร38,200.00/เครื่อง
2) PAM - 1002/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร48,500.00/เครื่อง
3) PAM - 1501/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร48,700.00/เครื่อง
4) PAM - 1502/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร58,900.00/เครื่อง
5) PAM - 2002/ Size 520 x 1551/ 200 ลิตร62,900.00/เครื่อง
6) PAM - 3002/ Size 620 x 1562/ 300 ลิตร77,400.00/เครื่อง
7) PAM - 4502/ Size 710 x 1760/ 450 ลิตร99,500.00/เครื่อง
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้ง
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000029 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling Machine)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแอ็กซ์เซล (BioAxel)
เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ ขนาด 100 กิโลกรัม ประกอบด้วย
1,400,000.00 บาท/เครื่อง
- เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ BioAxel จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดทำน้ำหมักชีวภาพและระบายน้ำทิ้งจากขยะ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องชั่งดิจิตอล 200 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน
- ที่ฉีดน้ำสำหรับล้างทำความสะอาด จำนวน 1 อัน
- จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง จำนวน 50 กิโลกรัม (จำนวน 10 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม)
อุปกรณ์เสริม
1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม1,000.00 บาท/ถุง
2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดน้ำ บรรจุ 5 ลิตร1,000.00 บาท/ขวด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้งแล้ว
2. รับประกันการซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 1 ปี
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด กันยายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000030 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน (Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray)

ชื่อทางการค้า: ลายย์ (LAAI)
สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน : ลายย์ (LAAI) ขนาดบรรจุ 40 มิลลิลิตร84.00 บาท/ขวด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด กันยายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000031 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องจักรสำหรับระบายน้ำ (Water sensor and machine managementsystem)

ชื่อทางการค้า: อาโปร (RPRO)
บริการเสริม
1) Node Package (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด : รองรับไม่เกิน 1 สถานี, รองรับเครื่องจักรไม่เกิน 5 เครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่เกิน 15 เครื่อง)1,296,000.00 บาท/ชุด
2) GROUP Package (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด : รองรับไม่เกิน 5 สถานี, รองรับเครื่องจักรไม่เกิน 30 เครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่เกิน 75 เครื่อง) 5,320,000.00 บาท/ชุด
3) CLUSTER Package (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด : รองรับไม่จำกัดสถานี, รองรับเครื่องจักรไม่จำกัดเครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่จำกัดเครื่อง)6,594,000.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
ราคานี้เป็นราคาเฉพาะค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐาน (Based license) และรวมค่าติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว โดยไม่รวมค่าราคา add-on ซอฟต์แวร์ และค่าบริการอื่นๆ
บริการเสริม
Renew license15%/Year
Renew license with 8x5xNext Business Day (NBD) MA25%/Year
Renew license with 24x7x4 MA35%/Year
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000032 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)

ชื่อทางการค้า: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Companion Robot)
หุ่นยนต์ดินสอมินิ (Dinsow Mini) ประกอบด้วย80,000.00 บาท/ชุด
1) หุ่นยนต์ดินสอมินิ Model M200
2) อะแดปเตอร์ (Adapter) และ ชุดหัวแปลงอะแดปเตอร์
3) แอร์การ์ด (Air Card) ขนาด 3G จำนวน 1 ชิ้น
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด พฤศจิกายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000033 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film for Larvicide and pupicide)

ชื่อทางการค้า: แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยวสำหรับกำจัดลูกน้ำและตัวโม่ง ยุงลาย : อควาสเปรด (Aquaspread)
1) Aquaspread ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร40.00 บาท/ซอง
2) Aquaspread ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร170.00 บาท/หลอด
3) Aquaspread ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร350.00 บาท/ขวด
4) Aquaspread ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร1,600.00 บาท/ขวด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000034 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio degradable plastic foodbox)

ชื่อทางการค้า: ไบโอแวร์ (BIOWARE)
BIOWARE ขนาด 15.8 X 20.5 X 7.5 เซนติเมตร 350.00 บาท/ชุด
ประกอบด้วย ฝาล็อคและยางซิลิโคน ชามใบในสีขาว ชามใบนอกสีเขียว
บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000035 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: แผ่นทำความเย็นในรูปรังผึ้งแบบลดการเกาะของตระกรันแคลเซียม

ชื่อทางการค้า: เซลแพด เอ็กซ์ตรีม (CeLPad Xtreme)
1) เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนาด 1800 x 300 x 150 มิลลิเมตร600.00 บาท/แผ่น
2) เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนาด 1800 x 600 x 150 มิลลิเมตร1,200.00 บาท/แผ่น
3) เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนาด 1830 x 300 x 150 มิลลิเมตร610.00 บาท/แผ่น
4) เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนาด 1830 x 600 x 150 มิลลิเมตร1,220.00 บาท/แผ่น
บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด ธันวาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000036 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)

ชื่อทางการค้า: ชุดบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit wastewater treatment)
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร (ประกอบด้วย ชุดอาโนด 5 ชุด ชุดคาโทด 2 ชุด รวมค่าติดตั้งและหัวเชื้อจุลินทรีย์)785,000.00 บาท/ชุด
บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด กรกฎาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000037 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ทุ่นกักขยะ (Litter Boom)

ชื่อทางการค้า: ทุ่นลอยสำหรับกักขยะใต้ผิวน้ำแบบตาข่าย
1) ชนิดตาข่ายลึก 1 เมตร3,600.00 บาท/เมตร
2) ชนิดตาข่ายลึก 2 เมตร3,900.00 บาท/เมตร
3) ชนิดตาข่ายลึก 3 เมตร4,200.00 บาท/เมตร
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมราคาขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง
2. รับประกันตัวทุ่น 1 ปี ไม่รวมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และการโจรกรรม
3. ตัวทุ่นมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. รับบริการติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า โดยประเมินค่าใช้จ่ายตามพื้นที่หน้างาน
5. ฟรีอุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย
5.1 ไฟกระพริบ เมื่อสั่งทุ่น 25 เมตรขึ้นไป
5.2 ชุดประคองทุ่น เมื่อสั่งทุ่น 25 เมตรขึ้นไป
*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและตามความต้องการของลูกค้าด้วย
บริษัท จีเอ 2007 จำกัด กรกฎาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000038 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System (EMS))

ชื่อทางการค้า: แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต (Dynamic Energy Management Platform (DEMP))
แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานแบบพลวัต (Dynamic Energy Management Platform: DEMP) 259,000.00 บาท/ชุด
ประกอบด้วย
1. ชุดไฟล์สำหรับลงโปรแกรมในเครื่อง Server
2. คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน ประกอบไปด้วยคลิป VDO, หนังสือคู่มือ
3. การอบรมการใช้งาน 1 ครั้ง
4. บริการช่วยเหลือออนไลน์ 1 ปี
5. บริการอัพเดทเวอร์ชั่นแพลตฟอร์มฟรี 1 ปี
6. บริการหลังการขายและซ่อมบำรุงฟรี 1 ปี
หมายเหตุ : ราคานี้รวม Software เท่านั้น ไม่รวม ค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพิ่มเติม ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้เป็น Digital ค่าบริการระบบ Cloud และค่าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด สิงหาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000039 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition Software)

ชื่อทางการค้า: PVS-LPR : ซอฟต์แวร์ตรวจและอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ (PVS-LPR : Automatic License Plate Recognition Software)
1) PVS-LPR : Software License รุ่น 4.0 ประกอบด้วย40,000.00 บาท/ชุด License
- License จำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง
- รองรับการอ่านข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และข้อมูลจังหวัด บนป้ายทะเบียนรถยนต์
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี โดยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลารับประกัน ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามปกติเท่านั้น
2) PVS-MLPR : Software License รุ่น 4.0 ประกอบด้วย48,000.00 บาท/ชุด License
- License จำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง
- รองรับการอ่านข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และข้อมูลจังหวัด บนป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี โดยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลารับประกัน ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามปกติเท่านั้น
3) PVS-LPR Cloud : ประกอบด้วย2,133.00 บาท/ชุด License/เดือน
- License จำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง ต่อเดือน
- รองรับการอ่านข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และข้อมูลจังหวัด บนป้ายทะเบียนรถยนต์
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) ตลอดอายุการใช้งาน โดยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลารับประกัน ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามปกติเท่านั้น
- มีบริการระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4) PVS-MLPR Cloud : ประกอบด้วย2,659.00 บาท/ชุด License/เดือน
- License จำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง ต่อเดือน
- รองรับการอ่านข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และข้อมูลจังหวัด บนป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) ตลอดอายุการใช้งาน โดยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลารับประกัน ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามปกติเท่านั้น
- มีบริการระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด สิงหาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000040 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)

ชื่อทางการค้า: ฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง (3D Cement Printing Coral substrate)
1) RF-001 : ขนาด 160 x 160 x 115 cm น้ำหนัก 700 กิโลกรัม 17,000.00 บาท/ชิ้น
2) RF-002 : ขนาด 50 x 50 x 65 cm น้ำหนัก 130 กิโลกรัม5,440.00 บาท/ชิ้น
3) RF-003 : ขนาด 85 x 85 x 65 cm น้ำหนัก 130 กิโลกรัม5,440.00 บาท/ชิ้น
4) RF-004 : ขนาด 160 x 160 x 65 cm น้ำหนัก 450 กิโลกรัม10,900.00 บาท/ชิ้น
5) RF-005 : ขนาด 80 x 150 x 120 cm น้ำหนัก 420 กิโลกรัม10,000.00 บาท/ชิ้น
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กันยายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000041 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สเปรย์ดับเพลิง (Extinguisher Spray)

ชื่อทางการค้า: เฟลมเมกซ์ (FLAMEX)
สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX) ขนาด 450 มิลลิลิตร 800.00 บาท/กระป๋อง
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งแล้ว
บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด กันยายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000042 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น

ชื่อทางการค้า: สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น
1) ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 10 กรัม 20.00 บาท/ซอง
2) ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 100 กรัม140.00 บาท/ซอง
3) ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 500 กรัม700.00 บาท/ซอง
4) ซิมพิลเทค (Sympilltech) ขนาด 3.0 - 3.5 กรัม/เม็ด40.00 บาท/เม็ด
บริษัท ต้นตะวัน จำกัด กันยายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000043 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)

ชื่อทางการค้า: ยูวี แคร์254 (UV Care254)
1) ยูวี แคร์254 / รุ่น UV-40-ST4-G2 / กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 63,000.00 บาท/เครื่อง
2) ยูวี แคร์254 / รุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL / กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ / มิเตอร์นับชั่วโมง80,000.00 บาท/เครื่อง
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
บริษัท โซล-เอ็น เท็ค จำกัด ตุลาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
14000044 ด้านอื่นๆ
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกดริ้งค์ (POG Drink)
ป๊อกดริ้งค์ รุ่น สแตนดาร์ด : POG Drink STANDARD 1,100,000.00 บาท/ระบบ
อุปกรณ์เสริม
พีเอเมมเบรน สำหรับใช้กับเครื่องผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส65,000 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว
2. บริการหลังการขาย รับประกัน 1 ปี ครอบคลุมความเสียหายจากการใช้งานปกติของทั้งระบบรวมถึงเมมเบรน ยกเว้นความเสียหายจากภัยพิบัติ การลักขโมย และการใช้งานผิดประเภท มีทีมงานเข้ามาดูแลทุก 6 เดือน นับจากวันที่ติดตั้งระบบ
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด