รายการนวัตกรรมไทย : ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
13020001 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (BALLLISTIC VEST)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A รุ่น RTN IIIA
รุ่น RTN IIIA 23,540.00/ตัว
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด มีนาคม 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020002 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ ของปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง (High Precision Rubber Seats for Howitzer, Medium, Towed: 155 MM., M198)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึม ปกค. 25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198
44 รายการ/129 ชิ้น875,300.00/ชุด
บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020003 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
ขนาดกำลังส่งขั้นต่ำ 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ (Mobile Phone Jammer T-Box 3.0 Output Power (Min) : 15W:Channel)980,000.00/เครื่อง
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020004 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร
1 ชุด ประกอบด้วย 146 รายการ รวม 582 ชิ้น1,300,000.00/ชุด
บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020005 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Jammer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ DRC (Cellular Jammer)
รุ่น DCJ-515 ขนาดกำลังส่งขั้นต่ำ 15 วัตต์ ต่อช่องสัญญาณ1,700,000.00/เครื่อง
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด พฤศจิกายน 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020006 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (Ballistic Vest Lightweight Level 3A)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 (Ballistic Vest Lightweight Level 3A (NIJ) Model 2813)
รุ่น 2813
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง
23,540.00/ตัว
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด กรกฎาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020007 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (Ballistic Vest Lightweight Level 3)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 SA) เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 ICW)
1) เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA 31,000.00/ตัว
2) เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW33,000.00/ตัว
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าขนส่ง
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด ตุลาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
13020008 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญ: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70(The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)

ชื่อทางการค้า: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 (The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)
ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70(The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)
ประกอบด้วย23,000,000.00/ชุด
1. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบไฟฟ้าดิจิตอล สำหรับควบคุมการหมุนปืน
2. เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุมมอเตอร์
3. กล่องสัญญาณสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อกับเรดาห์ควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยโปรแกรมควบคุมการยิงและติดตามเป้าหมาย รองรับการตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยกล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส์
4. จอแสดงผลการทำงาน สำหรับตรวจสอบสถานะและสั่งการระบบควบคุมการยิง รองรับการค้นหา เลือกและติดตามเป้าหมายด้วยกล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าขนส่ง และติดตั้งรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานได้ทันที
บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด