รายการนวัตกรรมไทย : ด้านวิทยาศาสตร์

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
12010001 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)
4,280.00/ชุด
บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด มีนาคม 2559 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010002 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM)

ชื่อทางการค้า: Thailand Reference Material: TRM
ดูในคุณลักษณะ/รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจำกัด มีนาคม 2559 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010003 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารชีวภาพขจัดคราบน้ำมัน (Bio dispersant)

ชื่อทางการค้า: OIL SPILL CONTROL
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร 450.00/ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร 1,000.00/ขวด/แกลลอน
3) ขนาด 5 ลิตร 3,000.00/ถัง/แกลลอน
4) ขนาด 20 ลิตร8,000.00/ถัง/แกลลอน
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, พฤศจิกายน 2560, มกราคม 2561, มิถุนายน 2561, ตุลาคม 2561, เมษายน 2562, กันยายน 2562, มกราคม 2563, มีนาคม 2563 ) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010004 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: สารทำความสะอาดชีวบำบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))

ชื่อทางการค้า: คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร 350.00/ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร 800.00/ขวด/แกลลอน
3) ขนาด 5 ลิตร 3,000.00/ถัง/แกลลอน
4) ขนาด 20 ลิตร 7,500.00/ถัง/แกลลอน
บริษัท คีนน์ จำกัด กรกฎาคม 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, ตุลาคม 2560, พฤศจิกายน 2560, มกราคม 2561, มิถุนายน 2561, ตุลาคม 2561, เมษายน 2562, กันยายน 2562, มกราคม 2563, มีนาคม 2563 ) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010005 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT)

ชื่อทางการค้า: 1.คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ อย.) 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร 260.00/ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร 800.00/ถัง/แกลลอน
3) ขนาด 5 ลิตร 2,150.00/ถัง/แกลลอน
4) ขนาด 20 ลิตร 8,000.00/ถัง/แกลลอน
บริษัท คีนน์ จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2560, มกราคม 2561, มิถุนายน 2561, ตุลาคม 2561, เมษายน 2562, กันยายน 2562, มกราคม 2563, มีนาคม 2563 ) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010006 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming Education Kit)

ชื่อทางการค้า: คิดไบรท์ (KidBright)
KidBright32 : ชุดบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง 570.00/ชุด
ประกอบด้วย
- บอร์ด KidBright32 ขนาด 97 x 55 x 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- Spacers แบบโลหะ ขนาด M3x10 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น
- Screws M3 จำนวน 4 ชิ้น
กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กรกฎาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12010007 ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Fat and oil decomposer)

ชื่อทางการค้า: ไบโอโซลูชั่น (Bio Solution) , ไบโอแท็บ(Bio Tab)
1) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution) (รูปแบบของเหลว) ขนาด 1 ลิตร 680.00/ขวด
2) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution) (รูปแบบผง) ขนาด 2 กิโลกรัม 3,000.00/ถัง
3) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Tab) (รูปแบบเม็ดฟู่) ขนาด 12 เม็ด750.00/หลอด
บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12020001 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Onsite Microbial Reactor)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
ขนาด 10 ลิตร390,000.00/เครื่อง
บริษัท คีนน์ จำกัด กันยายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2560, มกราคม 2561, มิถุนายน 2561, ตุลาคม 2561, เมษายน 2562, กันยายน 2562, มกราคม 2563, มีนาคม 2563 ) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
12020002 ด้านวิทยาศาสตร์
: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH")
รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อชั่วโมง370,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อชั่วโมง470,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อชั่วโมง637,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อชั่วโมง740,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อชั่วโมง815,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อชั่วโมง892,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อชั่วโมง940,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อชั่วโมง1,039,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อชั่วโมง1,142,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อชั่วโมง1,479,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อชั่วโมง2,127,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อชั่วโมง2,660,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อชั่วโมง3,375,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อชั่วโมง4,007,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อชั่วโมง5,029,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อชั่วโมง5,909,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อชั่วโมง6,437,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อชั่วโมง7,145,000.00/เครื่อง
รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อชั่วโมง7,699,000.00/เครื่อง
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด