รายการนวัตกรรมไทย : ด้านยานพาหนะและขนส่ง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
08010001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)

Notice: Undefined variable: announce2 in C:\xampp\htdocs\innovation\08-vehicle.php on line 139
1) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 6.00 - 9
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 2,450.00/เส้น
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 2,570.00/เส้น
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 2,750.00/เส้น
2) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 7.00 - 12
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 4,100.00/เส้น
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 4,305.00เส้น
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 4,520.00เส้น
หมายเหตุ : ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
รุ่น TX-599 270.00/ชุด
ประกอบด้วย
- สีโป๊ ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4.0 กิโลกรัม
- น้ำยาผสมสีโป๊ ขนาดบรรจุหลอดละ 80 กรัม
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)

ชื่อทางการค้า: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)
1) ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อรับน้ำหนัก (ล้อหน้าของรถฟอร์กลิฟต์)
1.1) Pio-Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อรับน้ำหนัก)
1.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 2,400.00/ล้อ
1.1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 2,800.00/ล้อ
1.1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 3,200.00/ล้อ
1.2) Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อรับน้ำหนัก)
1.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 4,000.00/ล้อ
1.2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 4,600.00/ล้อ
1.2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 5,200.00/ล้อ
2) ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อบังคับเลี้ยว (ล้อหลังของรถฟอร์กลิฟต์)
2.1) Pio - Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อบังคับเลี้ยว)
2.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 2,400.00/ล้อ
2.1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 2,800.00/ล้อ
2.1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 3,200.00/ล้อ
2.2) Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อบังคับเลี้ยว)
2.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 4,000.00/ล้อ
2.2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 4,600.00/ล้อ
2.2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 5,200.00/ล้อ
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในวันสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้คิดค่าขนส่งตามระยะทาง
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
ประกอบด้วย
เสาจราจรล้มลุก ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ต้น
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 3 แถบ
น๊อต+พุก ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่เกิน 40 บาท/กิโลกรัม 1,080.00 บาท/ชุด
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 41 - 50 บาท/กิโลกรัม 1,090.00 บาท/ชุด
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม 1,100.00 บาท/ชุด
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม 1,110.00 บาท/ชุด
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 71 - 80 บาท/กิโลกรัม 1,120.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งระยะทางไม่เกิน 60 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม และไม่รวมค่าติดตั้ง
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์จำกัด กันยายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010005 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
1) รุ่น-001 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา) ประกอบด้วย
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 3 แถบ
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
- น็อตและพุก ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
- น้ำหนักโดยรวม ประมาณ 2.70 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้สำหรับติดตั้ง)
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/กิโลกรัม 1,070.00 บาท/ชุด
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/กิโลกรัม 1,085.00 บาท/ชุด
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/กิโลกรัม 1,100.00 บาท/ชุด
1.4) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท/กิโลกรัม 1,115.00 บาท/ชุด
2) รุ่น-002 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ประกอบด้วย
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 3 แถบ
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
- น็อตและพุก ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
- น้ำหนักโดยรวม ประมาณ 2.70 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้สำหรับติดตั้ง)
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/กิโลกรัม 1,070.00 บาท/ชุด
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท /กิโลกรัม 1,085.00 บาท/ชุด
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท /กิโลกรัม 1,100.00 บาท/ชุด
2.4) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท /กิโลกรัม 1,115.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08030001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์บรรทุก
ชื่อสามัญ: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4X4))

ชื่อทางการค้า: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ชนิด DUMP TRUCK รุ่น SA2041-JD
ขนาด 1,860 X 5,160 X 2,340 มิลลิเมตร รวมระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร 969,800.00/คัน
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 (ระยะเวลา 1 ปี)
ค่าจดทะเบียน และค่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R - CTTMHT และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ GUN135R - CTTSXT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
1.1) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,585,000.00 บาท/คัน
1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,745,000.00 บาท/คัน
1.3) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,665,000.00 บาท/คัน
1.4) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,825,000.00 บาท/คัน
1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,665,000.00 บาท/คัน
1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,825,000.00 บาท/คัน
1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,675,000.00 บาท/คัน
1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,835,000.00 บาท/คัน
1.9) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,615,000.00 บาท/คัน
1.10) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,775,000.00 บาท/คัน
2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R - CTFMHT และ/หรือ GUN126R - CTFHXT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT)
2.1)TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,675,000.00 บาท/คัน
2.2)TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,835,000.00 บาท/คัน
2.3)TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,755,000.00 บาท/คัน
2.4)TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,915,000.00 บาท/คัน
2.5)TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 1,915,000.00 บาท/คัน
2.6)TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,925,000.00 บาท/คัน
2.7)TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,755,000.00 บาท/คัน
2.8)TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่นSTD) 1,765,000.00 บาท/คัน
2.9)TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,705,000.00 บาท/คัน
2.10)TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,865,000.00 บาท/คัน
3) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R - DTFHXT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
3.1) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,860,000.00 บาท/คัน
3.2) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 2,020,000.00 บาท/คัน
3.3) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,890,000.00 บาท/คัน
3.4) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 2,050,000.00 บาท/คัน
3.5) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,940,000.00 บาท/คัน
3.6) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 2,100,000.00 บาท/คัน
3.7) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,950,000.00 บาท/คัน
3.8) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 2,110,000.00 บาท/คัน
3.9) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,940,000.00 บาท/คัน
3.10) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 2,100,000.00 บาท/คัน
หมายเหตุ :
1) แก้ไขราคาของรายการที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รายการลำดับที่ 1.1) – 1.8) และรายการลำดับที่ 2.1) – 2.8)
2) เพิ่มรหัสรุ่นรถยนต์ รายการลำดับที่ 1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R - CTTSXT และรายการลำดับที่ 2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R - CTFHXT
3) เพิ่มรายการลำดับที่ 1.9) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) รายการลำดับที่ 1.10) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) รายการลำดับที่ 2.9) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) และรายการลำดับที่ 2.10) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ)
4) เพิ่มรายการลำดับที่ 3) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-DTFHXT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) และรายการย่อยลำดับที่ 3.1) – 3.10)
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดลำ 19 เมตร ตัวเรือไม่มีเครื่องยนต์
อุปกรณ์
7,900,000.00/ลำ
เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 247 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 4,669,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 650 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 16,842,900.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 3,588,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 4,715,000.00/เซต
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
PTT EV Wall Charger รุ่น Normal Charge 50,300.00/ชุด
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าติดตั้งและขนส่ง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)

ชื่อทางการค้า: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)
รุ่น OVC SR I
เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 22,000,000.00 บาท/คัน
- ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ทำงานด้านหน้าของตัวรถและพับเก็บหลังห้องโดยสาร
- ชุดเทท้ายเคลื่อนที่ทำงานไหล่ทางและขอบทางด้านซ้ายได้ 50 เซนติเมตร
- พร้อมถังบรรจุหินย่อยไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมถังบรรจุน้ำยางไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ
2. รับประกันคุณภาพสินค้า/ฟรีค่าบริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวมค่าอะไหล่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าเดินทาง)
3. เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งภายใน 180 วัน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด กรกฎาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat, Produced from stamping and extrusion molding)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C : Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
Catamaran Ferry Boat รุ่น F180EC1 ความยาวตลอดลำ 18 เมตร ประเภทเรือกลลำน้ำ (แม่น้ำ)
1) เฉพาะตัวเรือ ไม่รวมเครื่องยนต์ (ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของเครื่องยนต์กับเรือ และจัดหาเครื่องยนต์ก่อนสั่งผลิต) 20,000,000.00 บาท/ลำ
2) ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 350 - 400 HP จำนวน 2 เครื่อง 25,000,000.00 บาท/ลำ
3) ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 606 - 660 HP จำนวน 2 เครื่อง 35,000,000.00 บาท/ลำ
หมายเหตุ :
1) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาในการรอคอยสินค้า ประมาณ 1 เดือน นับหลังจากวันที่มีการเริ่มต้นคำสั่งซื้อ โดยไม่รวมเครื่องยนต์
2) ราคานี้รวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
3) การรับประกัน :
3.1 รับประกันโครงสร้างตัวเรือ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
3.2 เครื่องยนต์ ระยะเวลารับประกันอ้างอิงตามใบรับประกัน เครื่องยนต์ 1 ปี
3.3 ชุดอุปกรณ์ Accessories ในเรือระยะเวลารับประกันอ้างอิงตามใบรับประกันผู้จำหน่าย
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สิงหาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด