รายการนวัตกรรมไทย : ด้านยานพาหนะและขนส่ง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
08010001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)

Notice: Undefined variable: announce2 in C:\xampp\htdocs\innovation\08-vehicle.php on line 139
1) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 6.00 - 9
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 2,450.00/เส้น
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 2,570.00/เส้น
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 2,750.00/เส้น
2) รุ่นซีรี่ 2 ขนาด 7.00 - 12
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 50-65 บาท/กิโลกรัม 4,100.00/เส้น
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66-90 บาท/กิโลกรัม 4,305.00เส้น
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 91-120 บาท/กิโลกรัม 4,520.00เส้น
หมายเหตุ : ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
รุ่น TX-599 270.00/ชุด
ประกอบด้วย
- สีโป๊ ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4.0 กิโลกรัม
- น้ำยาผสมสีโป๊ ขนาดบรรจุหลอดละ 80 กรัม
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)

ชื่อทางการค้า: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)
1) ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อรับน้ำหนัก (ล้อหน้าของรถฟอร์กลิฟต์)
1.1) Pio-Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อรับน้ำหนัก)
1.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 2,400.00/ล้อ
1.1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 2,800.00/ล้อ
1.1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 3,200.00/ล้อ
1.2) Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อรับน้ำหนัก)
1.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 4,000.00/ล้อ
1.2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 4,600.00/ล้อ
1.2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 5,200.00/ล้อ
2) ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อบังคับเลี้ยว (ล้อหลังของรถฟอร์กลิฟต์)
2.1) Pio - Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อบังคับเลี้ยว)
2.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 2,400.00/ล้อ
2.1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 2,800.00/ล้อ
2.1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 3,200.00/ล้อ
2.2) Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อบังคับเลี้ยว)
2.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 4,000.00/ล้อ
2.2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 4,600.00/ล้อ
2.2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 5,200.00/ล้อ
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในวันสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้คิดค่าขนส่งตามระยะทาง
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08010004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
ประกอบด้วย
เสาจราจรล้มลุก ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ต้น
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 3 แถบ
น๊อต+พุก ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่เกิน 40 บาท/กิโลกรัม 1,080.00 บาท/ชุด
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 41 - 50 บาท/กิโลกรัม 1,090.00 บาท/ชุด
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม 1,100.00 บาท/ชุด
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม 1,110.00 บาท/ชุด
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง 71 - 80 บาท/กิโลกรัม 1,120.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งระยะทางไม่เกิน 60 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม และไม่รวมค่าติดตั้ง
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์จำกัด กันยายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08030001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์บรรทุก
ชื่อสามัญ: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4X4))

ชื่อทางการค้า: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ชนิด DUMP TRUCK รุ่น SA2041-JD
ขนาด 1,860 X 5,160 X 2,340 มิลลิเมตร รวมระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร 969,800.00/คัน
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 (ระยะเวลา 1 ปี)
ค่าจดทะเบียน และค่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08060001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
ชื่อสามัญ: รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT และ/หรือ GUN135R-CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
1.1) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,465,000.00/คัน
1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,625,000.00/คัน
1.3) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.4) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,545,000.00/คัน
1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,705,000.00/คัน
1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT)
2.1) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,555,000.00/คัน
2.2) TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,715,000.00/คัน
2.3) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.4) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,795,000.00/คัน
2.5) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 1,795,000.00/คัน
2.6) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 1,805,000.00/คัน
2.7) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 1,635,000.00/คัน
2.8) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่นSTD) 1,645,000.00/คัน
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, มกราคม 2561, พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070001 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดลำ 19 เมตร ตัวเรือไม่มีเครื่องยนต์
อุปกรณ์
7,900,000.00/ลำ
เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 247 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 4,669,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 650 HP จำนวน 2 เครื่องยนต์ 16,842,900.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 3,588,000.00/เซต
เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP จำนวน 4 เครื่องยนต์ 4,715,000.00/เซต
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070002 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
PTT EV Wall Charger รุ่น Normal Charge 50,300.00/ชุด
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าติดตั้งและขนส่ง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070003 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)

ชื่อทางการค้า: รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)
รุ่น OVC SR I
เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 22,000,000.00 บาท/คัน
- ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ทำงานด้านหน้าของตัวรถและพับเก็บหลังห้องโดยสาร
- ชุดเทท้ายเคลื่อนที่ทำงานไหล่ทางและขอบทางด้านซ้ายได้ 50 เซนติเมตร
- พร้อมถังบรรจุหินย่อยไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
- พร้อมถังบรรจุน้ำยางไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ
2. รับประกันคุณภาพสินค้า/ฟรีค่าบริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวมค่าอะไหล่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าเดินทาง)
3. เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งภายใน 180 วัน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด กรกฎาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
08070004 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
ชื่อสามัญ: เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat, Produced from stamping and extrusion molding)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C : Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
Catamaran Ferry Boat รุ่น F180EC1 ความยาวตลอดลำ 18 เมตร ประเภทเรือกลลำน้ำ (แม่น้ำ)
1) เฉพาะตัวเรือ ไม่รวมเครื่องยนต์ (ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของเครื่องยนต์กับเรือ และจัดหาเครื่องยนต์ก่อนสั่งผลิต) 20,000,000.00 บาท/ลำ
2) ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 350 - 400 HP จำนวน 2 เครื่อง 25,000,000.00 บาท/ลำ
3) ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 606 - 660 HP จำนวน 2 เครื่อง 35,000,000.00 บาท/ลำ
หมายเหตุ :
1) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาในการรอคอยสินค้า ประมาณ 1 เดือน นับหลังจากวันที่มีการเริ่มต้นคำสั่งซื้อ โดยไม่รวมเครื่องยนต์
2) ราคานี้รวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
3) การรับประกัน :
3.1 รับประกันโครงสร้างตัวเรือ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
3.2 เครื่องยนต์ ระยะเวลารับประกันอ้างอิงตามใบรับประกัน เครื่องยนต์ 1 ปี
3.3 ชุดอุปกรณ์ Accessories ในเรือระยะเวลารับประกันอ้างอิงตามใบรับประกันผู้จำหน่าย
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สิงหาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด