รายการนวัตกรรมไทย : ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
07010001 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน (Porcelain Cable Spacers)

ชื่อทางการค้า: Porcelain Cable Spacer : Type 3 (PEA) : Porcelain Cable Spacer : Type 4 (PEA)

Notice: Undefined variable: announce2 in C:\xampp\htdocs\innovation\07-electronic.php on line 139
1) Type 3 (PEA) 1,437.00/ชิ้น
2) Type 4 (PEA) 1,650.00/ชิ้น
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010002 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO
1) ECO - S 20W 5,000.00 บาท/โคม
2) ECO - S 30W 6,900.00 บาท/โคม
3) ECO - ONE 40W 8,000.00 บาท/โคม
4) ECO - ONE 60W 8,900.00 บาท/โคม
5) ECO - TWO 110W 18,900.00 บาท/โคม
6) ECO - TWO 160W 25,000.00 บาท/โคม
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010003 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: ECO - TUBE
1) ECO-TUBE 9W 180.00 บาท/หลอด
2) ECO-TUBE 10W 360.00 บาท/หลอด
3) ECO-TUBE 17W 450.00 บาท/หลอด
4) ECO-TUBE 18W 540.00 บาท/หลอด
5) ECO-TUBE 20W 580.00 บาท/หลอด
6) ECO-TUBE 23W 630.00 บาท/หลอด
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010004 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟ LED (LED Lighting)

ชื่อทางการค้า: แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ (LED MAXPOWER)
1) ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี
1.1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 50 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
9,000.00/หลอด
1.2) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 80 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
11,000.00/หลอด
1.3) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 100 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
12,000.00/หลอด
1.4) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 120 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
13,500.00/หลอด
1.5) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 60 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
9,3000.00/หลอด
1.6) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 150 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
15,000.00/หลอด
1.7) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 185 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
19,500.00/หลอด
1.8) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 200 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
22,000.00/หลอด
2) ดวงโคมไฟสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี
2.1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 50 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
9,000
2.2) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 80 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560 )
11,000
2.3) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 100 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
12,000
2.4) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 120 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: ตุลาคม 2560)
13,500
2.5) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 60 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
9,300
2.6) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 150 วัตต์
(เดือนที่ประกาศ: กุมภาพันธ์ 2561)
15,000
หมายเหตุ : 1. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง 2. ราคานี้รวมราคาขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010005 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Drop Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Drop Snaplock Closure)
ขนาด 165*290*53 (W*L*D) มิลลิเมตร/น้ำหนัก 0.9 กิโลกรัม 950.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010006 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Snaplock Closure)
1) Optical Snaplock Closure/OSC-I024 ขนาด 180*350*100 (W*L*D) มิลลิเมตร/น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม 2,000.00 บาท/ชุด
2) Optical Snaplock Closure/ OSC-I060 ขนาด 180*350*115 (W*L*D) มิลลิเมตร/น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม 2,360.00 บาท/ชุด
3) Optical Snaplock Closure/ OSC-I120 ขนาด 225*430*143 (W*L*D) มิลลิเมตร/น้ำหนัก 2.75 กิโลกรัม 4,700.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010007 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)

ชื่อทางการค้า: ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp)
1) Tukky Lamp/Standard/Omni 315.00/หลอด
2) Tukky Lamp/Standard/Spot 315.00/หลอด
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010008 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer : FRP)

ชื่อทางการค้า: ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)
1) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ความยาว 1,000 มิลลิเมตร ประกอบด้วย - คอนฉนวน ขนาด 1,000 มิลลิเมตร - เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น - แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น 2,000.00/ชุด
2) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ความยาว 1,700 มิลลิเมตร ประกอบด้วย - คอนฉนวน ขนาด 1,700 มม. - เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น - แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น 3,300.00/ชุด
บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010009 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)
1) Fiber Optic Closure I060/180 * 410 * 100 mm (W * L * H) น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 3,000.00 บาท/ชุด
2) Fiber Optic Closure/I120A /225 * 530 * 160 mm (W * L * H) น้ำหนัก 5.7 กิโลกรัม 6,500.00 บาท/ชุด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010010 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายใน (Optical Indoor Box)

ชื่อทางการค้า: ตลับต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Indoor Box)
ขนาด 95*100*30 (W*L*H) มิลลิเมตร/น้ำหนัก 70 กรัม 85.00 บาท/ชุด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010011 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์

ชื่อทางการค้า: ไอซ์ เอส. (ICE – S)
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V
1) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 770 W 42,800.00/ชุด
2) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 320 W 30,000.00/ชุด
3) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 240 W 20,000.00/ชุด
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010012 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด (Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.)
1) กำลังไฟฟ้า 1 X 150W
1.1) R20.150 HSS 150W 9,000.00 บาท/โคม
1.2) R24.150 HSS 150W 9,500.00 บาท/โคม
2) กำลังไฟฟ้า 1 X 250W
2.1) R20.250 HSS 250W 11,000.00 บาท/โคม
2.2) R24.250 HSS 250W 11,500.00 บาท/โคม
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมค่าติดตั้ง สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010013 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)

ชื่อทางการค้า: ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (SiPAD : Portable Transient and TOVs Surge Protection Device
ไซแพด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : 39 x 48 x 77 มิลลิเมตร
1) รุ่น PTHA4T 1,900.00/ชิ้น
2) รุ่น PTHA6T 2,400.00/ชิ้น
บริษัท สตาบิล จำกัด มิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010014 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All In One Solar Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) ประกอบด้วย 70,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น
2) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA30W6-X2) ประกอบด้วย 110,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 2 โคม
- เสากิ่งคู่แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น
3) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W7-X1) ประกอบด้วย 93,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 7 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 2 เมตร จำนวน 1 ต้น
4) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA30W7-X2) ประกอบด้วย 142,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 2 โคม
- เสากิ่งคู่แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 7 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 2 เมตร จำนวน 1 ต้น
5) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 45 วัตต์ เสาสูง 9 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA45W9-X1) ประกอบด้วย 124,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 45 วัตต์ จำนวน 1 โคม
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ต้น
6) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 45 วัตต์ เสาสูง 9 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA45W9-X2) ประกอบด้วย 170,000.00 บาท/ชุด
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 45 วัตต์ จำนวน 2 โคม
- เสากิ่งคู่แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ต้น
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งทั่วปร
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด พฤษภาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010015 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD)
1) รุ่น ST3 (HR)
1.1) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 x 150 W 9,000.00 บาท/ชุด
1.2) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 x 250 W 11,000.00 บาท/ชุด
2) รุ่น ST12 (HR)
2.1) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 x 150 W 9,500.00 บาท/ชุด
2.2) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 x 250 W 11,500.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมค่าติดตั้ง สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด มิถุนายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010016 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 53.25 บาท/เมตร
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 58.60 บาท/เมตร
3) FRSS 48C (12C/ท่อ) 69.30 บาท/เมตร
4) FRSS 60C (12C/ท่อ) 74.65 บาท/เมตร
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด กันยายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010017 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 53.25/เมตร
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 58.60/เมตร
3) FRSS 48C (12C/ท่อ) 69.30/เมตร
4) FRSS 60C (12C/ท่อ) 74.65/เมตร
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด กันยายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010018 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 53.25 บาท/เมตร
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) 58.60 บาท/เมตร
3) FRSS 48C (12C/ท่อ) 69.30 บาท/เมตร
4) FRSS 60C (12C/ท่อ) 74.65 บาท/เมตร
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัด กันยายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010019 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: กล่องหัวต่อสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: กล่องหัวต่อสำหรับเคเบิลใยแก้วนำแสง รุ่น NW (Optical Snaplock Closure Series NW)
1) รุ่น NW - T1212 - Group small 12F 2,150.00 บาท/set
2) รุ่น NW - T1224 - Group small 24F 2,190.00 บาท/set
3) รุ่น NW - T1248 - Group small 48F 2,260.00 บาท/set
4) รุ่น NW - T1260 - Group small 60F 2,300.00 บาท/set
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010020 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8)
1) LED - T8 8W 300.00 บาท/หลอด
2) LED - T8 14W 375.00 บาท/หลอด
3) LED - T8 16W 350.00 บาท/หลอด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010021 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)

ชื่อทางการค้า: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)
1) ชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ขนาดความยาว 1,000 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 1,920.00 บาท/ชุด
- คอนฉนวน ขนาด 1,000 มิลลิเมตร
- เหล็กประกับ ขนาด 640x30x6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120x30x3 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น
2) ชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ขนาดความยาว 1,700 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 3,270.00 บาท/ชุด
- คอนฉนวน ขนาด 1,700 มิลลิเมตร
- เหล็กประกับ ขนาด 640x30x6 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120x30x3 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง
บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด เมษายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010022 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จุดหลอดสำหรับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง (อิกไนเตอร์) (IGNITOR)

ชื่อทางการค้า: อิกไนเตอร์ GATA(IGNITOR GATA)
1) IGNITOR GATA รุ่น TZ400 TS 450.00/ตัว
2) IGNITOR GATA รุ่น TZ1000TS 820.00/ตัว
หมายเหตุ :
1. ราคารวมค่าขนส่ง
2. รับประกันสินค้าทุกกรณีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเปลี่ยนสินค้า
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010023 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: บัลลาสต์ CWA สำหรับหลอดไฟกำลังสูง

ชื่อทางการค้า: บัลลาสต์ CWA GATA
1) บัลลาสต์ CWA GATA model JCW1000 2,400.00 บาท/ตัว
2) บัลลาสต์ CWA GATA model JCW1500 3,600.00 บาท/ตัว
3) บัลลาสต์ CWA GATA model JCW2000 6,100.00 บาท/ตัว
4) บัลลาสต์ CWA GATA model JCW4000 10,800.00 บาท/ตัว
5) บัลลาสต์ CWA GATA model JCW5000 11,200.00 บาท/ตัว
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010024 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)
1) L&E#SLL215/NB - 70LED (กำลังไฟฟ้า 70 วัตต์) 24,500.00 บาท/ชุดโคมไฟ
2) L&E#SLL215/NB - 105LED (กำลังไฟฟ้า 105 วัตต์) 26,000.00 บาท/ชุดโคมไฟ
3) L&E#SLL215/NB - 125LED (กำลังไฟฟ้า 125 วัตต์) 27,000.00 บาท/ชุดโคมไฟ
4) L&E#SLL215/NB - 150LED (กำลังไฟฟ้า 150 วัตต์) 28,500.00 บาท/ชุดโคมไฟ
ชุดโคมไฟแต่ละชุด ประกอบด้วย
1) โคมไฟฟ้า ตามกำลังวัตต์
2) อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งสำเร็จ พร้อมค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
3) ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web Application จะทำการอัพเดท (Update) ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
4) ให้บริการ Software ซึ่งติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) หลังจากนั้นผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมและรับข้อมูลจากชุดโคมไฟ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010025 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)
โคมไฟถนนแบบ Hybrid 70W (HY70W0-X1) 29,900.00 บาท/โคม
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช่จ่ายในการติดตั้งและขนส่ง
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010026 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi-Fi (LED Bulb E27 with integrated wireless (Wi-Fi) control system)

ชื่อทางการค้า: Smart LED Bulb
LED – BULB/SMART RGBW ประเภท Bulb E27 390.00 บาท/หลอด
กำลังไฟฟ้า 9 วัตต์ ประสิทธิภาพความส่องสว่าง 105 ลูเมนต่อวัตต์
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าจัดส่ง และค่าติดตั้ง
2. หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi – Fi รับประกันการใช้งาน 2 ปี
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด มีนาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010027 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (L&E#SLL215)
1) L&E#SLL215-70LED 14,000.00 บาท/โคม
2) L&E#SLL215-105LED 15,500.00 บาท/โคม
3) L&E#SLL215-125LED 16,500.00 บาท/โคม
4) L&E#SLL215-150LED 18,600.00 บาท/โคม
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง
2. โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE) รับประกันการใช้งาน 5 ปี
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010028 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
รุ่น R34.120 LD 14,000.00 บาท/โคม
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมค่าติดตั้ง สำหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่งจะคิดเพิ่มตามระยะทาง
2. รับประกันสินค้า 2 ปี
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010029 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี ตรา ไมครอน (MICRON : LED STREET LIGHT)
1) โคมไฟถนน MICRON MCD-30W (ขนาดกำลังไฟ 30 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 1 แผง 5,600.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม
2) โคมไฟถนน MICRON MCD-60W (ขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 2 แผง 7,600.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 585 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 7.5 กิโลกรัม
3) โคมไฟถนน MICRON MCD-90W (ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 3 แผง 10,600.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 660 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม
4) โคมไฟถนน MICRON MCD-120W (ขนาดกำลังไฟ 120 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 4 แผง 11,700.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 775 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 12.5 กิโลกรัม
5) โคมไฟถนน MICRON MCD-150W (ขนาดกำลังไฟ 150 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 5 แผง 13,000.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 875 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
6) โคมไฟถนน MICRON MCD-180W (ขนาดกำลังไฟ 180 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 6 แผง 14,400.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 985 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 17.5 กิโลกรัม
7) โคมไฟถนน MICRON MCD-210W (ขนาดกำลังไฟ 210 วัตต์)
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน 7 แผง 16,400.00 บาท/โคม
- ขนาดโคมประมาณ กว้าง 310 x ยาว 1,012 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้งทั่วประเทศ
2. รับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปี ครอบคลุมค่าแรง (Labor) และอะไหล่ (Parts) ภายในเงื่อนไขความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ ไม่รวมถึงอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด สิงหาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07010030 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (Dropout fuse cutout) ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)
ประกอบด้วย 2,190.00 บาท/ชุด
1) แผ่นรองรับ Dropout fuse cutout และ carriage bolt จำนวน 1 ชุด
2) แผ่นรองรับลูกถ้วยไฟฟ้า รุ่น 52-4 (Bracket) จำนวน 1 แผ่น
3) ลูกถ้วยไฟฟ้า รุ่น 52-4 จำนวน 1 ลูก
4) แผ่นประกบหลัง (Backing plate) จำนวน 1 แผ่น
5) ชุดสลักเกลียวและแป้นเกลียวขนาด M16 ยาว 170 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชุด
6) แผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวนพร้อมสลักเกลียวพลาสติก จำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสิงห์บุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020001 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)

ชื่อทางการค้า: อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์
1) รุ่น PT - 200 ชนิดตั้งโต๊ะ 33,000.00/เครื่อง
2) รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโต๊ะ 38,000.00/เครื่อง
3) รุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 45,000.00/เครื่อง
4) รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 55,000.00/เครื่อง
5) รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน
อุปกรณ์
68,000.00/เครื่อง
(1) Alpine Filter ขนาด 1 นิ้ว 22,000.00/แผ่น
(2) Alpine Filter ขนาด 2 นิ้ว 32,000.00/แผ่น
หมายเหตุ : เพิ่มเติมรุ่น PT - 200 ชนิดตั้งโต๊ะ ฉบับพฤศจิกายน 2560
บริษัท อัลไพน์ จำกัด กันยายน 2560
สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020002 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Distribution Closure)

ชื่อทางการค้า: เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008)
รุ่น BAT-S008 size 200*450*105 (W*L*D) mm./ weight 2.4 kg 3,300.00 บาท/ชุด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด กันยายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020003 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power Meter)

ชื่อทางการค้า: Multifunction Power Meter
1) รุ่น KM-07-A ; A=Kwh/Import
1.1) รุ่น KM-07-A 6,120.00/ชุด
1.2) รุ่น KM-07-A-1 6,690.00/ชุด
1.3) รุ่น KM-07-A-2 6,690.00/ชุด
1.4) รุ่น KM-07-A-3 7,270.00/ชุด
2) รุ่น KM-07-B ; Kwh/Import/Export
2.1) รุ่น KM-07-B-1 7,270.00/ชุด
2.2) รุ่น KM-07-B-2 7,270.00/ชุด
2.3) รุ่น KM-07-B-3 7,850.00/ชุด
บริษัท ไพรมัส จำกัด พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020004 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)
เครื่องปรับอากาศรุ่น Hygienic Inverter 12,000 BTU ประกอบด้วย - แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง SJ-W12F-A-DTGP1 - แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ SJ-C12F-A-DTGP1
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
26,000.00/ชุด
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020005 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน (Battery Monitoring System with Internal Resistance Test

ชื่อทางการค้า: BEMoS - Ri
1) DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จำนวนไม่เกิน 16 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 180,000.00/ระบบ
- DGU 16-12V-Ri 1 เครื่อง
- LCU : BMS-20 1 เครื่อง
- อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่ 1 ตัว
- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 1 ตัว
- อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด
2) DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จำนวนไม่เกิน 32 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 212,000.00/ระบบ
- DGU 16-12V-Ri 2 เครื่อง
- LCU : BMS-20 1 เครื่อง
- อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่ 1 ตัว
- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 2 ตัว
- อุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด
3) DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จำนวนไม่เกิน 48 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 243,000.00/ระบบ
- DGU 16-12V-Ri 3 เครื่อง
- LCU : BMS-20 1 เครื่อง
- อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่ 1 ตัว
- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 3 ตัว
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020006 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
1) ชนิดติดผนัง
1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู 19,900.00/ชุด
1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู 27,900.00/ชุด
1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 37,900.00/ชุด
1.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู 50,200.00/ชุด
1.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู 61,600.00/ชุด
2) ชนิดแขวน
2.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู 22,700.00/ชุด
2.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู 31,200.00/ชุด
2.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 42,600.00/ชุด
2.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู 51,200.00/ชุด
2.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู 60,700.00/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, เมษายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020007 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ High SEER inverter/GPS4.0 (High SEER inverter/GPS4.0 Airconditioner)
รุ่น High SEER inverter/GPS4.0
1) ชนิดติดผนัง
1.1) ขนาด 9000 บีทียู 21,600.00/ชุด
1.2) ขนาด 12000 บีทียู 23,600.00/ชุด
1.3) ขนาด 18000 บีทียู 31,300.00/ชุด
1.4) ขนาด 25000 บีทียู 41,000.00/ชุด
1.5) ขนาด 30000 บีทียู 53,500.00/ชุด
1.6) ขนาด 36000 บีทียู 64,600.00/ชุด
2) ชนิดแขวน
2.1) ขนาด 13000 บีทียู 27,400.00/ชุด
2.2) ขนาด 18000 บีทียู 35,600.00/ชุด
2.3) ขนาด 25000 บีทียู 46,700.00/ชุด
2.4) ขนาด 30000 บีทียู 55,000.00/ชุด
2.5) ขนาด 36000 บีทียู 64,300.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020008 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier split type Inverter Air conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (High SEER with Ultrafine air purifier Inverter Air conditioner)
รุ่น High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter
1) ชนิดติดผนัง
1.1) ขนาด 9000 บีทียู 24,800.00/ชุด
1.2) ขนาด 12000 บีทียู 26,500.00/ชุด
1.3) ขนาด 18000 บีทียู 33,900.00/ชุด
1.4) ขนาด 25000 บีทียู 42,900.00/ชุด
1.5) ขนาด 30000 บีทียู 56,000.00/ชุด
1.6) ขนาด 36000 บีทียู 67,000.00/ชุด
2) ชนิดแขวน
2.1) ขนาด 13000 บีทียู 30,000.00/ชุด
2.2) ขนาด 18000 บีทียู 38,000.00/ชุด
2.3) ขนาด 25000 บีทียู 49,000.00/ชุด
2.4) ขนาด 30000 บีทียู 58,000.00/ชุด
2.5) ขนาด 36000 บีทียู 67,000.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020009 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด(Ultrafine air purifier)

ชื่อทางการค้า: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier)
รุ่น AP-P35 / ULTRAFINE TECHNOLOGY
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง
24,200.00/เครื่อง
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020010 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter Air Conditioner)
รุ่น Inverter
1) ชนิดติดผนัง
1.1) ขนาด 9000 บีทียู 16,700.00/ชุด
1.2) ขนาด 12000 บีทียู 20,600.00/ชุด
1.3) ขนาด 18000 บีทียู 26,000.00/ชุด
1.4) ขนาด 25000 บีทียู 31,900.00/ชุด
1.5) ขนาด 30000 บีทียู 44,800.00/ชุด
1.6) ขนาด 36000 บีทียู 52,500.00/ชุด
2) ชนิดแขวน
2.1) ขนาด 13000 บีทียู 26,000.00/ชุด
2.2) ขนาด 18000 บีทียู 30,400.00/ชุด
2.3) ขนาด 25000 บีทียู 38,400.00/ชุด
2.4) ขนาด 30000 บีทียู 42,600.00/ชุด
2.5) ขนาด 36000 บีทียู 49,400.00/ชุด
3) ชนิดสี่ทิศทาง
3.1) ขนาด 13000 บีทียู 27,400.00/ชุด
3.2) ขนาด 18000 บีทียู 34,000.00/ชุด
3.3) ขนาด 25000 บีทียู 42,800.00/ชุด
3.4) ขนาด 30000 บีทียู 51,600.00/ชุด
3.5) ขนาด 36000 บีทียู 59,300.00/ชุด
4) ชนิดตู้ตั้งพื้น
4.1) ขนาด 30000 บีทียู 51,600.00/ชุด
4.2) ขนาด 36000 บีทียู 59,300.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020011 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ(Submersible Type Distribution Transformer)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer)
1) 1000 kVA. Three-phase submersible transformer, less-flammable oil-immersed, natural self-cooled, 22000-416/240 V. symbol Dyn11 2,407,500.00 บาท/Unit
2) 500 kVA. Three-phase submersible transformer, less-flammable oil-immersed, natural self-cooled, 24000-416/240 V. symbol Dyn1 2,800,000.00 บาท/Unit
3) 1000 kVA. Three-phase submersible transformer, less-flammable oil-immersed, natural self-cooled, 24000-416/240 V. symbol Dyn1 3,000,000.00 บาท/Unit
4) 250 kVA. Three-phase submersible transformer, less-flammable oil-immersed, natural self-cooled, 22000-416/240 V. symbol Dyn11 790,000.00 บาท/Unit
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020012 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น

ชื่อทางการค้า: ไททัม อีพลัส : เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น ( TITUM E+)
รุ่น TITUM E+ 740,000.00/เครื่อง
Model : TTM – 002 – 252C – 220 – U/S/D
คำชี้แจง
U หมายถึง ลมออกด้านบน Up Fan
S หมายถึง ลมออกด้านข้าง Side Fan
D หมายถึง ลมออกด้านล่าง Down Fan
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าขนส่งภายในประเทศ และรวมค่าติดตั้งที่ระยะทางไม่เกิน 10 เมตร จากตู้เมนไฟฟ้า และมีความสูงจากพื้นราบไม่เกิน 3 เมตร
บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด ธันวาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020013 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ««« ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ซัยโจ เด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
1) ชนิดติดผนัง (Wall Type)
1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9,000 บีทียู 17,400.00/ชุด
1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู 22,900.00/ชุด
1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู 28,400.00/ชุด
1.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 35,800.00/ชุด
1.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู 50,200.00/ชุด
1.6) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู 61,600.00/ชุด
2) ชนิดแขวน (Ceiling Type)
2.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู 29,500.00/ชุด
2.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู 34,100.00/ชุด
2.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 42,400.00/ชุด
2.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู 48,000.00/ชุด
2.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู 55,300.00/ชุด
3) ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type)
3.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู 32,000.00/ชุด
3.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู 36,500.00/ชุด
3.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 44,900.00/ชุด
หมายเหตุ :
1. สำหรับรุ่นกลุ่มใช้สารทำความเย็น R-32 ระบบไฟฟ้า 1 เฟสแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
2. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
3. ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ปี
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020014 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (GPS4.0 with Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner)
รุ่น Inverter/GPS4.0
1) ชนิดแขวน (Ceiling Type)
1.1) ขนาด 18,000 บีทียู 39,000.00/ชุด
1.2) ขนาด 25,000 บีทียู 47,400.00/ชุด
1.3) ขนาด 30,000 บีทียู 53,100.00/ชุด
1.4) ขนาด 36,000 บีทียู 60,400.00/ชุด
หมายเหตุ :
1. สำหรับรุ่นกลุ่มใช้สารทำความเย็น R-32 ระบบไฟฟ้า 1 เฟสแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
2. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้นฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
3. ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ปี
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020015 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner with no. 5 ★★★ energy efficiency rating label according to EGAT’s energy criteria year 2019)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air Conditioner)
รุ่น High Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน
1) ขนาด 13,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 34,700.00 บาท/ชุด
2) ขนาด 19,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 43,900.00 บาท/ชุด
3) ขนาด 25,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 58,000.00 บาท/ชุด
4) ขนาด 30,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 61,500.00 บาท/ชุด
5) ขนาด 36,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 73,900.00 บาท/ชุด
6) ขนาด 36,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 75,900.00 บาท/ชุด
7) ขนาด 38,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 77,900.00 บาท/ชุด
8) ขนาด 38,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 78,900.00 บาท/ชุด
9) ขนาด 40,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 81,900.00 บาท/ชุด
10) ขนาด 40,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 82,900.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
2. ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ปี
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020016 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันได้แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง (Bidirectional Parallel Inverter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันไ แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง อพอลโล S - 219CpH (Bidirectional Parallel Inverter APOLLO S - 219CpH)
รุ่น APOLLO S - 219CpH
(Rated power : 5 kVA/5 kW, Type : Tower) 114,000.00 บาท/เครื่อง
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งทั่วประเทศ
2. รับประกันการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี เป็นระยะเวลา 2 ปี
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด มิถุนายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020017 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System (BESS)

ชื่อทางการค้า: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery (Smart Lithium Battery Energy Storage System)
กลุ่มขนาดใหญ่
1) Smart Lithium Battery : FIBESS - 500kW/567kWh
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) ความจุ 567 kWh ที่มี high Discharge C - Rate สามารถคายพลังงานได้สูงสุด 20C ทำหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ขนาด 567 kWh พร้อม PCS (Power Conversion System) ขนาด 500 kW จำนวน 1 ชุด EMS (Energy Management System) และ Watt Transducer จำนวน 1 ชุด ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต 20,200,000.00 บาท/ชุด
2) Smart Lithium Battery : FIBESS - 1000kW/1135kWh
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) ความจุ 1135 kWhที่มี high Discharge C - Rate สามารถคายพลังงานได้สูงสุด 20C ทำหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ขนาด 1135 kWh พร้อม PCS (Power Conversion System) ขนาด 500 kW จำนวน 2 ชุด EMS (Energy Management System) และ Watt Transducer จำนวน 1 ชุด ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต 37,000,000.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่รวมฐานรากงานโยธา และไม่รวมการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า กับชุดเชื่อมต่อ (Main Breaker))
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020018 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)

ชื่อทางการค้า: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)
1) รุ่น KELLI - 13506 ประกอบด้วย
1.1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น
1.2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด
1.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 วัตต์ รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จำนวน 1 โคม
67,800.00 บาท/ชุด
2) รุ่น KELLI - 23506 ประกอบด้วย
2.1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น
2.2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จำนวน 4 ต้น/ชุด
2.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 วัตต์ รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จำนวน 2 โคม
98,000.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020019 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 69,000.00 บาท/ชุด
ประกอบด้วย :
1) เสาไฟชุดกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมกิ่งโคมไฟ ที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงพร้อมสลักล็อค จำนวน 1 ต้น
2) Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างชนิดปรับระดับได้ ขนาด 40 วัตต์ รุ่น All in one street light จำนวน 1 โคม
3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์ มอก. 1843 - 2553, มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555 จำนวน 1 แผง
4) ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร ด้านบนฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว เท่ากับ 0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 0.7 x 0.7 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบนถึงฐานด้านล่าง 0.8 เมตร จำนวน 1 ฐาน มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จำนวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้างขนาด RB 12 มิลลิเมตร จำนวน 8 เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จำนวน 7 เส้น รวมเป็น 1 ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว
2. การรับประกันตัวสินค้า : ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
3. ในแต่ละโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จะมีชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟ เป็นระบบแบบใช้มือหมุน มอบให้ จำนวน 3 ชิ้น/โครงการ
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด มกราคม 2564 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020020 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ สำหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยน และเติมอากาศใหม่ (PROTECTIVE ENVIRONMENT)

ชื่อทางการค้า: ซัยโจ เด็นกิ : เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% (SAIJO DENKI : PROTECTIVE ENVIRONMENT Fresh Air 100%)
เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% แบบ Inverter ขนาด 15,000 บีทียู
ประกอบด้วย 175,000.00 บาท/ชุด
1) Protective Environment PAC – 15 - F จำนวน 1 เครื่อง ขนาดมิติประมาณ สูง 1,230 x กว้าง 655 x ลึก 550 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 107 กิโลกรัม พร้อมขาตั้งเครื่อง
2) ชุดเบรกเกอร์ และชุดคอนโทรลรีโมท พร้อมเซนเซอร์ ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด และสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
3) ท่อนำอากาศ ขนาดไม่เกิน 6 เมตร จำนวน 1 ท่อ
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งสายระยะไม่เกิน 15 เมตร และท่อนำอากาศระยะไม่เกิน 6 เมตร
2. ราคานี้รวมค่ารับประกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5 ปี และ อะไหล่อื่น ๆ 2 ปี ไม่รวม Filter เช่น Pre-Filter, Carbon Filter และ HEPA Filter
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิถุนายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
07020021 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)
รุ่น LUCENT-1
ประกอบด้วย 62,000.00 บาท/ชุด
1) โคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 25 วัตต์ (SBX - 25)
2) แบตเตอรี่ขนาด 12.8V 60Ah พร้อมอุปกรณ์ควบคุม (ABP1260)
3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 115 วัตต์
4) เสาไฟชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตร พร้อมโครงเหล็กยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
5) ฐานรากแบบสกรูสำเร็จรูป
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด มิถุนายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด