รายการนวัตกรรมไทย : ด้านก่อสร้าง

ค้นหา : เฉพาะรายการในด้านก่อสร้าง

รหัส หมวด : กลุ่ม ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า รุ่น : ชนิด : ขนาด : ราคา หน่วยงาน
บริษัท
หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือนที่ประกาศ หมายเหตุ
01010001 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

ชื่อทางการค้า: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
1) Mosaic-Square6,300.00/ตร.ม.
2) Mosaic-Pattern8,280.00/ตร.ม.
3) Mosaic-Collection6,060.00/ตร.ม.
4) Mosaic-Gradient7,280.00/ตร.ม.
5) Mosaic–Recycle(Husk)3,090.00/ตร.ม.
6) Tile- 1 Layer6,810.00/ตร.ม.
7) Tile- 2-3 Layer12,330.00/ตร.ม.
8) Tile– Recycle(Husk)4,980.00/ตร.ม.
9) Solid Surface-Normal11,750.00/ตร.ม.
10) Solid Surface-Recycle 7,750.00/ตร.ม.
บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด กรกฎาคม 2559 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010002 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
1) รุ่น Sandwich (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม3,060.00/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม3,120.00/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม3,190.00/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,290.00/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม3,390.00/ตารางเมตร
2) รุ่น Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้าแข็ง
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,740.00/ตารางเมตร
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม2,780.00/ตารางเมตร
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม2,820.00/ตารางเมตร
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 -135 บาท/ กิโลกรัม2,880.00/ตารางเมตร
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,940.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มีนาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010003 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
1) รุ่น Full PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,150.00/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม4,200.00/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม4,250.00/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม4,320.00/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,390.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010004 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา
1) รุ่น EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,650.00/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม2,700.00/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,750.00/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,800.00/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,850.00/ตารางเมตร
2) รุ่น EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,800.00/ตารางเมตร
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,870.00/ตารางเมตร
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,940.00/ตารางเมตร
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,010.00/ตารางเมตร
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,080.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010005 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์
1) รุ่น EPDM Binder 13 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,000.00/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม4,200.00/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม4,250.00/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม4,320.00/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม4,390.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010006 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม เพื่อเร่งการตกตะกอน

ชื่อทางการค้า: ออส (C - Aoss)
1) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 2 เมตร14,750.00 บาท/ต้น
2) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 3 เมตร16,210.00 บาท/ต้น
3) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 4 เมตร17,670.00 บาท/ต้น
4) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 5 เมตร19,130.00 บาท/ต้น
5) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 6 เมตร20,590.00 บาท/ต้น
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนาคม 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010007 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: กำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา (Vinyl Sound Barrier)

ชื่อทางการค้า: ชุดกำแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
1) รุ่น Standard ขนาด 2x2 เมตร (4.0 ตารางเมตร)21,400.00/ชุด
2) รุ่น Extra ขนาด 2x2.4 เมตร (4.8 ตารางเมตร)28,248.00/ชุด
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ไม่รวมค่าโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการติดตั้ง
2. ราคาดังกล่าวอ้างอิงราคาหน้าโรงงาน จ. ระยอง
3. ราคาดังกล่าว อ้างอิงราคาน้ำยางพารา ณ ราคา 50 บาท/กิโลกรัม หากราคาน้ำยางพารามีการปรับขึ้นหรือลงในช่วงไม่เกิน 20% ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาต่อหน่วยตามตารางข้างต้น และหากราคาน้ำยางพารามีการปรับเกินกว่า 20% ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาทบทวนราคาต่อหน่วยอีกครั้ง
4. ยางพาราที่ใช้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของต้นทุนรวมของสินค้า
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กันยายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010008 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)

ชื่อทางการค้า: เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม550.00/ถุง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010009 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)

ชื่อทางการค้า: ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
(เฉพาะสีขาว)
1) TOA Note & Clean ขนาด 0.8 ลิตร930.00/ชุด
2) TOA Note & Clean ขนาด 3.0 ลิตร3,110.00/ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010010 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)

ชื่อทางการค้า: สีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS)
1) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 3.785 LITER695.00/กระป๋อง
2) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 9.460 LITER1,430.00/กระป๋อง
3) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT 3.785 LITER695.00/กระป๋อง
4) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT 9.460 LITER1,430.00/กระป๋อง
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010011 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)

ชื่อทางการค้า: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)
1) รุ่น CR60 และ CB60 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 60 กรัม) 1,600.00 บาท/ก้อน
2) รุ่น CR100 และ CB100 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม) 2,000.00 บาท/ก้อน
3) รุ่น CR160 และ CB160 (น้ำหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 160 กรัม)2,400.00 บาท/ก้อน
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010012 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

ชื่อทางการค้า: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 198.00 บาท/กิโลกรัม
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010013 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)2,900.00/เมตร
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)3,200.00/เมตร
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)3,600.00/เมตร
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)4,000.00/เมตร
5) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)4,900.00/เมตร
6) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)7,400.00/เมตร
7) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มิลลิเมตร ชั้น Class C (0.4 MPa)8,900.00/เมตร
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010014 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)

ชื่อทางการค้า: โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (PROBLOCK – Innovative green solution for Sustainability)
อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)
PROBLOCK อิฐขนาด 24 x 7 x 11 เซนติเมตร
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
3.80/ก้อน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010015 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)

ชื่อทางการค้า: โพลี - พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (POLY - PALA Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
รุ่น POLY - PALA (Top PU) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,430.00 บาท/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,475.00 บาท/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,520.00 บาท/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,565.00 บาท/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,610.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคารวมค่าติดตั้ง
บริษัท สยามสนาม จำกัด กันยายน 2561 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010016 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rubber Rail Pads)
ประเภทราง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 40-50 บาท/กิโลกรัม 58.50/ชิ้น
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 51-60 บาท/กิโลกรัม59.50/ชิ้น
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 61-70 บาท/กิโลกรัม61.00/ชิ้น
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตั้ง
2. ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010017 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rail Joints Rubber Pads)
ประเภทราง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 40-50 บาท/กิโลกรัม52.50/ชิ้น
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 51-60 บาท/กิโลกรัม53.25/ชิ้น
- ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 61-70 บาท/กิโลกรัม53.80/ชิ้น
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตั้ง
2. ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010018 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi - pafe (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber blend - Vi - pafe brand)
1) เม็ดยางดำ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร
1.1 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม78.67 บาท/กิโลกรัม
1.2 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม82.90 บาท/กิโลกรัม
1.3 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม87.14 บาท/กิโลกรัม
2) เม็ดยางแดง ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร
2.1 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/กิโลกรัม105.00 บาท/กิโลกรัม
3) เม็ดยางฟ้า ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร
3.1 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/กิโลกรัม112.50 บาท/กิโลกรัม
4) เม็ดยางเขียว ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร
4.1 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/กิโลกรัม112.50 บาท/กิโลกรัม
5) เม็ดยางสีทราย ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 – 3 มิลลิเมตร/ ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร
5.1 รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/กิโลกรัม112.50 บาท/กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งจะคิด เพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010019 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: Vi - Pafe บล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป สำหรับลานอเนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile)
1) ST303020 ขนาด 300 x 300 x 20 มิลลิเมตร (หนา 20 มิลลิเมตร)
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,116.50 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,175.50 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,231.50 บาท/ตรม.
2) ST404025 ขนาด 400 x 400 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร)
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,542.50 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,622.50 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,697.50 บาท/ตรม.
3) ST505025 ขนาด 500 x 500 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร)
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,498.50 บาท/ตรม.
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,567.50 บาท/ตรม.
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,633.50 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งจะคิด เพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010020 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น(Para-natural tactile rubber flooring for visually impaired persons)

ชื่อทางการค้า: เอสทีดีไทล์ (STD TILES)
1) รุ่น PARATI (พาราไท) รหัส STD-RUPA210 WARNING TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 7 มิลลิเมตร
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม340.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรัม395.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรัม446.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม491.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม532.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม570.00/แผ่น
2) รุ่น PARATI (พาราไท) รหัส STD-RUPA211 GUIDING/ DIRECTIONAL TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 7 มิลลิเมตร
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม340.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรัม395.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรัม446.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม491.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม532.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม570.00/แผ่น
3) รุ่น PARATI (พาราไท) รหัส STD-RUPA212 POSITIONAL TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 7 มิลลิเมตร
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม340.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรัม395.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรัม446.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม491.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม532.00/แผ่น
- ราคาน้ำยางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม570.00/แผ่น
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่ง แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง
2. ราคายางพารา ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เมษายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010021 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก

ชื่อทางการค้า: โมโดเร็น (MODOREN)
1) รุ่น MODOREN - WI193.00/ชิ้น
2) รุ่น MODOREN – WIA243.00/ชิ้น
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง
บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด พฤษภาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010022 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ปูนปั้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: ปูนปั้นสำเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
M900 ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม
210.00/ถุง
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้นสำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010023 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
รุ่น NUG - FULL PU (NR)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,035.00 บาท/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม4,084.00 บาท/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม4,134.00 บาท/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม4,202.00 บาท/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม4,271.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010024 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
1. รุ่น NUG - Sandwich (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,983.00/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม3,042.00/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,111.00/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม3,210.00/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,308.00/ตารางเมตร
2. รุ่น NUG - Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้าแข็ง
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,667.00/ตารางเมตร
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม2,703.00/ตารางเมตร
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม2,778.00/ตารางเมตร
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม2,805.00/ตารางเมตร
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,864.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010025 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ
พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
1. รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,579.00 บาท/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม2,628.00 บาท/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม2,677.00 บาท/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม2,726.00 บาท/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,776.00 บาท/ตร.ม.
พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
2. รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม3,886.00 บาท/ตร.ม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/กิโลกรัม4,083.00 บาท/ตร.ม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,133.00 บาท/ตร.ม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,202.00 บาท/ตร.ม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,271.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010026 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยางสี เม็ดยางดำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ (Rubber granules from Natural rubber and EPDM Rubber Blend)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางสี เม็ดยางดำ จากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตรา GNR – 95 (Black rubber granules from rubber and EPDM blend GNR – 95)
1) เม็ดยางดำ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม72.00/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม77.52/กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม82.00/กิโลกรัม
2) เม็ดยางสีแดง ขนาด 1 - 4 มิลลิเมตร
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 5 L ระหว่าง 40 - 70 บาท/กิโลกรัม101.36/กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 และ STR 5 L ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ตุลาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010027 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
1) รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,443.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,473.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,502.00 บาท/ตรม.
2) รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,492.00 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,528.00 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,565.00 บาท/ตรม.
3) รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/กิโลกรัม1,746.00 บาท/ตรม.
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม1,777.00 บาท/ตรม.
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม1,807.00 บาท/ตรม.
4) รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,462.00 บาท/ตรม.
4.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,519.00 บาท/ตรม.
4.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,574.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010028 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
1) รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,685.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,730.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,773.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010029 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber Type C)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type C)
พื้นสังเคราะห์ประเภท C รุ่น Top PU หนา 13 mm
1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม2,535.00 บาท/ตร.ม.
2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม2,560.00 บาท/ตร.ม.
3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม2,587.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010030 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)
1) แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D5 (ø12 มิลลิเมตร)
แบบปุ่มเล็ก 5 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร
1.1 ) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม315.00 บาท/แผ่น
1.2 ) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม317.00 บาท/แผ่น
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม319.00 บาท/แผ่น
2) แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D6 (ø20 มิลลิเมตร)
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม315.00 บาท/แผ่น
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม317.00 บาท/แผ่น
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม319.00 บาท/แผ่น
3) แผ่นยางแบบนำทาง รุ่น A - 2714 L4 (ø17 มิลลิเมตร)
แบบแท่ง 4 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม315.00 บาท/แผ่น
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม317.00 บาท/แผ่น
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม319.00 บาท/แผ่น
4) แผ่นยางแบบนำทาง รุ่น A - 2715 D6 (ø20 มิลลิเมตร)
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม315.00 บาท/แผ่น
4.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม317.00 บาท/แผ่น
4.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม319.00 บาท/แผ่น
5) แผ่นยางแบบนำทาง รุ่น A - 2715 L4 (ø17 มิลลิเมตร)
แบบแท่ง 4 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร
5.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม315.00 บาท/แผ่น
5.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม317.00 บาท/แผ่น
5.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม319.00 บาท/แผ่น
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งจะคิด เพิ่มเติมตามระยะทาง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010031 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
1) เม็ดยางดำ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/ กิโลกรัม72.00/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/ กิโลกรัม77.52/กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/ กิโลกรัม82.00/กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตั้ง
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด ธันวาคม 2562 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010032 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type A)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type A)
พื้นสังเคราะห์ประเภท A รุ่น Full Pour 16 MM
1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม3,990.00 บาท/ตร.ม.
2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม4,050.00 บาท/ตร.ม.
3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม4,110.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ธันวาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010033 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type B)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type B)
พื้นสังเคราะห์ประเภท B รุ่น Sandwich หนา 15 mm สีแดง
1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/กิโลกรัม2,948.00/ตารางเมตร
2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/กิโลกรัม3,004.00/ตารางเมตร
3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/กิโลกรัม3,060.00/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าขนส่ง และติดตั้งแล้ว
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด มกราคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010034 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
รุ่น LL - FULL PUR(NR)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,035.00 บาท/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม4,084.00 บาท/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม4,134.00 บาท/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม4,202.00 บาท/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม4,271.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010035 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C
1) รุ่น LL - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม2,579.00 บาท/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,628.00 บาท/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,677.00 บาท/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,726.00 บาท/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,776.00 บาท/ตร.ม.
2) รุ่น LL – EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม2,707.00 บาท/ตร.ม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,775.00 บาท/ตร.ม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,845.00 บาท/ตร.ม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,914.00 บาท/ตร.ม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,983.00 บาท/ตร.ม
พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
1) รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม3,805.00 บาท/ตร.ม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,891.00 บาท/ตร.ม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,062.00 บาท/ตร.ม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,202.00 บาท/ตร.ม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,271.00 บาท/ตร.ม
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010036 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ชุดผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว

ชื่อทางการค้า: สีและสีรองพื้น ทีพีไอ (TPI Top Coat and Base Coat) ประกอบด้วย 1. สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น (Cement Paint for Base Coat and Primer) แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอส - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีเทา) (NP100S - Cement Paint for Base Coat (Grey))
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอสดับเบิลยู - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีขาว) (NP100SW - Cement Paint for Base Coat (White))
- เอ็นพีสองร้อย - สีทารองพื้นกันซึม (NP200 - Cement Paint for Water Proof Base Coat)
2. สีอีมัลชันทนสภาวะ สำหรับทาภายในและภายนอก (Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior) แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอส - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา (NP101S - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Semi Gross))
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็ม - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน (NP101M - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Matt))
1. ชุดผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว ประกอบด้วย สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น 1 ส่วน และสีจริงคือสีอิมัลชัน ทนสภาวะ 2 ส่วน แบ่งตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด)480.00/ชุด
- ขนาด 3.785 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด)1,785.00/ชุด
- ขนาด 18.925 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด)8,595.00/ชุด
2. สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น ประกอบด้วย
2.1 NP100S - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีเทา) แบ่งได้ตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร 160.00/กระป๋อง
- ขนาด 3.785 ลิตร595.00/กระป๋อง
- ขนาด 18.925 ลิตร 2,865.00/กระป๋อง
2.2 NP100SW - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีขาว) แบ่งได้ตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร 160.00/กระป๋อง
- ขนาด 3.785 ลิตร595.00/กระป๋อง
- ขนาด 18.925 ลิตร 2,865.00/กระป๋อง
2.3 NP200 - สีทารองพื้นทากันซึม แบ่งได้ตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร 160.00/กระป๋อง
- ขนาด 3.785 ลิตร595.00/กระป๋อง
- ขนาด 18.925 ลิตร 2,865.00/กระป๋อง
3. สีอิมัลชันทนสภาวะ สำหรับทาภายในและภายนอก ประกอบด้วย
3.1 NP101S - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา แบ่งตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร 160.00/กระป๋อง
- ขนาด 3.785 ลิตร 595.00/กระป๋อง
- ขนาด 9.463 ลิตร1,450.00/กระป๋อง
- ขนาด 18.925 ลิตร2,865.00/กระป๋อง
(ราคาสำหรับสีขาว เฉดสีอื่นจะมีราคาขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณแม่สี)
3.2 NP101M - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน แบ่งตามขนาด ดังนี้
- ขนาด 0.946 ลิตร 192.00/กระป๋อง
- ขนาด 3.785 ลิตร 756.00/กระป๋อง
- ขนาด 9.463 ลิตร1,860.00/กระป๋อง
- ขนาด 18.925 ลิตร 3,720.00/กระป๋อง
(ราคาสำหรับสีขาว เฉดสีอื่นจะมีราคาขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณแม่สี)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010037 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ
รุ่น Sandwich (NR)
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม2,948.00 บาท/ตร.ม.
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตร.ม.
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,050.00 บาท/ตร.ม.
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,120.00 บาท/ตร.ม.
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,190.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010038 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมยางธรรมชาติ
รุ่น CHE–FULL PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ หนา 16 มิลลิเมตร (สีแดง)
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม 4,035.00 บาท/ตารางเมตร
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม 4,084.00 บาท/ตารางเมตร
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม 4,134.00 บาท/ตารางเมตร
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม 4,202.00 บาท/ตารางเมตร
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม 4,271.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010039 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ
1) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม หนา 15 มิลลิเมตร (สีแดง)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,948.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม3,050.00 บาท/ตรม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม3,120.00 บาท/ตรม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม3,190.00 บาท/ตรม.
2) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่วิ่ง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง)
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,948.00 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,050.00 บาท/ตรม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,110.00 บาท/ตรม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม3,170.00 บาท/ตรม.
3) รุ่น CHE - Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง)
3.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,634.00 บาท/ตรม.
3.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ กิโลกรัม2,677.00 บาท/ตรม.
3.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ กิโลกรัม2,737.00 บาท/ตรม.
3.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/ กิโลกรัม2,815.00 บาท/ตรม.
3.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,884.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010040 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ
1) รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร (สีแดง)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,579.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,628.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,677.00 บาท/ตรม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,726.00 บาท/ตรม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 – 155 บาท/กิโลกรัม2,776.00 บาท/ตรม.
2) รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 8 มิลลิเมตร (สีเขียว)
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,550.00 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,590.00 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,630.00 บาท/ตรม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,680.00 บาท/ตรม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ กิโลกรัม2,730.00 บาท/ตรม.
3) รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 12 มิลลิเมตร (สีเขียว)
3.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,579.00 บาท/ตรม.
3.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,628.00 บาท/ตรม.
3.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,677.00 บาท/ตรม.
3.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,726.00 บาท/ตรม.
3.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,776.00 บาท/ตรม.
4) รุ่น CHE - EPDM Binder (NR) (Top Acrylic) หนา 15 มิลลิเมตร (สีเทา)
4.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,810.00 บาท/ตรม.
4.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,860.00 บาท/ตรม.
4.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,915.00 บาท/ตรม.
4.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 – 135 บาท/กิโลกรัม2,975.00 บาท/ตรม.
4.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,035.00 บาท/ตรม.
5) รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร (สีแดง)
5.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,200.00 บาท/ตรม.
5.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,260.00 บาท/ตรม.
5.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,320.00 บาท/ตรม.
5.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,380.00 บาท/ตรม.
5.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,440.00 บาท/ตรม.
6) รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 14 มิลลิเมตร (สีแดง)
6.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,700.00 บาท/ตรม.
6.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,750.00 บาท/ตรม.
6.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,800.00 บาท/ตรม.
6.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,850.00 บาท/ตรม.
6.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,900.00 บาท/ตรม.
7) รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 13 มิลลิเมตร (สีเทา)
7.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,700.00 บาท/ตรม.
7.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม2,770.00 บาท/ตรม.
7.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม2,840.00 บาท/ตรม.
7.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม2,910.00 บาท/ตรม.
7.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม2,980.00 บาท/ตรม.
8) รุ่น CHE - EPDM Binder หนา 14 มิลลิเมตร (สีแดง)
8.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,020.00 บาท/ตรม.
8.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม4,070.00 บาท/ตรม.
8.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,120.00 บาท/ตรม.
8.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,170.00 บาท/ตรม.
8.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,220.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010041 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS)

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (ThakoTrack - NR Sandwich System)
รุ่น ThakoTrack - NR Sandwich System หนา 13.3 มิลลิเมตร
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม3,100.00 บาท/ตร.ม.
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,160.00 บาท/ตร.ม.
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,230.00 บาท/ตร.ม.
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,330.00 บาท/ตร.ม.
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,430.00 บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
3. รับประกันคุณภาพการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี จากความชำรุด บกพร่อง เสียหาย ของผลงานอันเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุขาดคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นการรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหาย ดังนี้
3.1 ความเสียหายของผิวหน้า และรอยขีดข่วน ซึ่งเกิดจากการใช้งานผิดประเภท อาทิ วัสดุปลายแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ำหนักมากกดทับ
3.2 การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ หรือกรณีที่สารเคมีหยดลงบนพื้นผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลานานและไม่มีการทำความสะอาด
3.3 การทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้างจนเป็นผลให้คอนกรีตมีรอยแตกร้าวที่หน้าผิว หรือกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังภายในสนาม
3.4 การใช้งานโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาตามสมควร
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2563 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010042 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เข็มเหล็ก (KEMREX)

ชื่อทางการค้า: เข็มเหล็ก เอฟเอส (KEMREX FS)
1) KEMREX FS68 x 2,000 x 300 x 300 (หน้าแปลนสี่เหลี่ยม)6,100.00 บาท/ต้น
(KEMREX รุ่น FS ขนาด OD68 ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี่ยม 2 ชั้น)
2) KEMREX FS76 x 2,000 x 300 x 300 (หน้าแปลนสี่เหลี่ยม)8,500.00 บาท/ต้น
(KEMREX รุ่น FS ขนาด OD76 ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี่ยม 2 ชั้น)
3) KEMREX FS90 x 2,000 x 300 x 300 (หน้าแปลนสี่เหลี่ยม)9,700.00 บาท/ต้น
(KEMREX รุ่น FS ขนาด OD90 ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี่ยม 2 ชั้น)
4) KEMREX FS114 x 2,000 x 300 x 300 (หน้าแปลนสี่เหลี่ยม)11,000.00 บาท/ต้น
(KEMREX รุ่น FS ขนาด OD114 ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี่ยม 2 ชั้น)
5) KEMREX FS140 x 2,000 x 300 x 300 (หน้าแปลนสี่เหลี่ยม)15,900.00 บาท/ต้น
(KEMREX รุ่น FS ขนาด OD140 ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี่ยม 2 ชั้น)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด สิงหาคม 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010043 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS )

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่ - ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ (Chemist - NR Sandwich System)
รุ่น Sea Chief All - weather Artificial Track - B
พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม 14.6 MM (สีแดง)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตารางเมตร
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,050.00 บาท/ตารางเมตร
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,110.00 บาท/ตารางเมตร
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,170.00 บาท/ตารางเมตร
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,240.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
2. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
3. รับประกันคุณภาพการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี จากความชำรุดบกพร่อง เสียหายของผลงานอันเกิดจากความบกพร่อง เสียหาย ของผลงานอันเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุขาดคุณภาพโดยมีเงื่อนไขการยกเว้นการรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหาย ดังนี้
- ความเสียหายของผิวหน้า และรอยขีดข่วน ซึ่งเกิดจากการใช้งานผิดประเภท อาทิ วัสดุปลายแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ำหนักมากกดทับ
- การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ หรือกรณีที่สารเคมีหยดลงบนพื้นผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลานานและไม่มีการทำความสะอาด
- การทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้างจนเป็นผลให้คอนกรีตมีรอยแตกร้าวที่หน้าผิว หรือกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังภายในสนาม
- การใช้งานโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาตามสมควร
บริษัท เคมิสท์ จำกัด พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010044 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B (Vi - Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type B from rubber and EPDM rubber blend)
1) รุ่น Sandwich หนา 15 mm
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 50 บาท/กิโลกรัม2,948.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/กิโลกรัม3,004.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/กิโลกรัม3,060.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
2. ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010045 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นทั่วไป ใช้ภายในอาคาร (Rubber Flooring (Indoor))

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางพาราปูพื้น (Para – Rubber Flooring)
แผ่นยางปูพื้น ใช้สำหรับปูพื้นทั่วไป ชนิดความแข็ง 60 ลักษณะแบบแผ่นเดี่ยว1,800.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. แผ่นยางปู 1 ตาราเมตร มีจำนวน 9 แผ่น
2. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมการติดตั้ง และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั่วประเทศ
บริษัท ยู-ไทยรับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010046 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS,NR (NUMKRAI-NR FULL PUR WORLD ATHLETICS)
1) NUMKRAI-NR FULL PUR SYSTEM มาตรฐาน WORLD ATHLETICS ผิวหน้าโปรยเม็ด (Manual Spray)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,040.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม4,090.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,140.00 บาท/ตรม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,205.00 บาท/ตรม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,275.00 บาท/ตรม.
2) NUMKRAI-NR FULL PUR SYSTEM มาตรฐาน WORLD ATHLETICS ผิวหน้าพ่นเม็ด (Spray Coat)
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,040.00 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม4,090.00 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,140.00 บาท/ตรม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,205.00 บาท/ตรม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,275.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010047 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS (NUMKRAI-NR SANDWICH SYSTEM WORLD ATHLETICS)
1) NUMKRAI-NR Sandwich System มาตรฐาน WORLD ATHLETICS ผิวหน้าโปรยเม็ด (Manual Spray)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,950.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,065.00 บาท/ตรม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,140.00 บาท/ตรม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,225.00 บาท/ตรม.
2) NUMKRAI-NR Sandwich System มาตรฐาน WORLD ATHLETICS ผิวหน้าพ่นเม็ด (Spray Coat)
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม2,950.00 บาท/ตรม.
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม3,000.00 บาท/ตรม.
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม3,065.00 บาท/ตรม.
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม3,140.00 บาท/ตรม.
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม3,225.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010048 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่-ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS ) ผสมยางธรรมชาติ(Chemist-NR FULL PUR System)
รุ่น Sea Chief All-weather Artificial Track-A พื้นลู่วิ่งผิวหน้านิ่ม หนา 14.2 MM. (สีแดง)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม4,040.00 บาท/ตรม.
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม4,090.00 บาท/ตรม.
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม4,140.00 บาท/ตรม.
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม4,205.00 บาท/ตรม.
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม4,275.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
2. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
3. รับประกันคุณภาพการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี จากความชำรุดบกพร่อง เสียหาย ของผลงานอันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ ใช้วัสดุขาดคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นการรับประกัน ไม่รวมถึง ความเสียหาย ดังนี้
- ความเสียหายของผิวหน้า และรอยขีดข่วน ซึ่งเกิดจากการใช้งาน ผิดประเภท อาทิ วัสดุปลายแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ำหนักมากกดทับ
- การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ หรกรณี ที่สารเคมีหยดลงบนพื้นผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลานานและไม่มีการทำความสะอาด
- การทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้างจนเป็นผลให้ คอนกรีต มีรอยแตกร้าวที่หน้าผิว หรือกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังภายในสนาม
- การใช้งานโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาตามสมควร
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010049 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)
1) เม็ดยางสีแดง/ F48 / 4 - 6 มิลลิเมตร/ 1 ถุง : 25 kg
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม94.85 บาท/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม 98.21 บาท/กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม 101.56 บาท/กิโลกรัม
2) เม็ดยางสีดำ/ F49 / 4 - 6 มิลลิเมตร/ 1 ถุง : 25 kg
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 40 - 50 บาท/กิโลกรัม79.67 บาท/กิโลกรัม
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 51 - 60 บาท/กิโลกรัม 84.55 บาท/กิโลกรัม
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ระหว่าง 61 - 70 บาท/กิโลกรัม 89.43 บาท/กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง
2. ราคายางธรรมชาติ ยางแท่ง STR 5L ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด สิงหาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010050 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม 2,579.00 บาท/ตรม.
2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม 2,628.00 บาท/ตรม.
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม 2,677.00 บาท/ตรม.
4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม 2,726.00 บาท/ตรม.
5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม 2,776.00 บาท/ตรม.
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง
2. รองรับราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด สิงหาคม 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01010051 ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปผสมเม็ดเซรามิก(Lightweight Aggregate Concrete Wall Panel)

ชื่อทางการค้า: เท็กซ์ก้า วอลล์ (TEXCA WALL)
1) แผ่นผนัง TEXCA WALL ความหนา 7.5 เซนติเมตร 450.00 บาท/ตรม.
2) แผ่นผนัง TEXCA WALL ความหนา 9.0 เซนติเมตร 470.00 บาท/ตรม.
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กันยายน 2564 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020001 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano)

ชื่อทางการค้า: ถังเก็บน้ำพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
1) Granito - combac nano ขนาด 550 ลิตร5,500.00/ใบ
2) Granito - combac nano ขนาด 2,000 ลิตร17,500.00/ใบ
3) Granito - combac nano ขนาด 2,500 ลิตร19,000.00/ใบ
4) Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร30,000.00/ใบ
(กว้าง 188 เซนติเมตร x สูง 198 เซนติเมตร)
5) Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร12,500.00/ใบ
6) Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร15,000.00/ใบ
7) Granito - combac nano ขนาด 700 ลิตร6,660.00/ใบ
8) Granito - combac nano ขนาด 1,000 ลิตร 8,230.00/ใบ
9) Granito - combac nano ขนาด 1,500 ลิตร 10,800.00/ใบ
10) Granito - combac nano ขนาด 3,000 ลิตร 22,200.00/ใบ
11) Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร 27,750.00/ใบ
(กว้าง 178 เซนติเมตร x สูง 179 เซนติเมตร)
12) Granito - combac nano ขนาด 5,000 ลิตร 44,800.00/ใบ
13) Granito - combac nano ขนาด 6,000 ลิตร53,300.00/ใบ
14) Granito - combac nano ขนาด 16,500 ลิตร 225,700.00/ใบ
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ตุลาคม (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020002 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)

ชื่อทางการค้า: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)
1) รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) ประกอบด้วย
1.1) ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ลูก19,260.00/ชุด
1.2) กล่องควบคุม 1 กล่อง
1.3) หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 5 หลอด
1.4) Solar cell 40 W 12V/DC 1 แผง
1.5) แบตเตอรี่ Deep cycle 35AH 12V/DC 1 ลูก
2) รุ่น B-290 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) ประกอบด้วย
2.1) ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 2 ลูก37,450.00/ชุด
2.2) กล่องควบคุม 2 กล่อง
2.3) หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 10 หลอด
2.4) Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง
2.5) แบตเตอรี่ Deep cycle 100AH 12V/DC 1 ลูก
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สำหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ตุลาคม 2560 ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020003 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)
1) POG ระบบขนาดเล็ก S รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน กำลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง2,300,000.00 บาท/ระบบ
2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง3,300,000.00 บาท/ระบบ
3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง5,200,000.00 บาท/ระบบ
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลาในการรอคอยสินค้า โดย 1 ระบบ ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 180 วัน หรือ 6 เดือน นับหลังจากวันที่มีการเริ่มต้นคำสั่งซื้อ
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด พฤศจิกายน 2560 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020004 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT)
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT)615,000.00 บาท/ระบบ
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด
01020005 ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและ ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System)
เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง890,000.00 บาท/เครื่อง
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง และรวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานได้ทันที
2. เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี มีระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือน (วัสดุกรองไม่รวมอยู่ในการรับประกันและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน)
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด เมษายน 2563 (เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564) ดูคุณลักษณะ
รายละเอียด